Samhällsstörningar

Härjedalens kommun genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera samhällsstörningar som kan inträffa och påverka kommunen och invånarna. En samhällsstörning är oftast oväntad och inträffar plötsligt.

Det råder vitt skilda förutsättningar för att hantera samhällsstörningar beroende på var, när och hur omfattande de är. Det är svårt att planera för alla möjliga scenarier. Det viktigaste är att ha god generell förmåga att hantera en samhällsstörning och att vara flexibel.

Samhällsstörningar som identifierats i Härjedalens kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Håll dig informerad via kända kanaler

Vid en samhällsstörning som påverkar kommunen behöver medborgarna få tillgång till information om vad som händer för att kuna vidta åtgärder för egen del. För att få korrekt och bekräftad information använd i första hand kända kanaler

Sveriges radio P4 Jämtland

Sveriges Radio P4 Jämtland är kris- och beredskapskanal som förser allmänheten med viktig information vid samhällsstörningar.

Viktigt meddelande till allmänheten VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. De utomhussignaler som kan ljuda är en del av VMA men VMA går även ut via radio och tv.

VMA-meddelanden distribueras även via

  • talmeddelande till fast telefon
  • SMS till mobiltelefon
  • appen Krisinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där VMA-meddelanden levereras som push-notiser

Utomhussignalen Hesa Fredrik testas fyra gånger per år klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Signalen testas för att kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Viktigt meddelande till allmänheten på SOS alarms webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om viktigt meddelande till allmänheten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Härjedalens kommuns webbplats

På kommunens webbplats och Facebooksida finns information vid samhällsstörningar i kommunen.

Nationella informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Ring 113 13 för att få och lämna information. Numret är tillgängligt dygnet runt alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Krisinformation.se

Samhällets samlade krisinformation vid större händelser lokalt, nationellt eller internationellt finns på www.krisinformation.se, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.

I Härjedalens kommun finns flera kraftverksdammar. Ett större dammbrott påverkar Ljusnans dalgång och kan leda till behov av evakuering.

Det finns olika orsaker till elavbrott. Det mesta i samhället är beroende av el och det finns risk för påverkan på vattenförsörjning och telefoni. En bostad kyls snabbt om värmeförsörjningen inte fungerar.

Sjukdomar kan spridas fort genom resor. Beroende på hur smittsam sjukdomen är och hur allvarlig den är kan en pandemi få olika konsekvenser.

Sverige har drabbats av omfattande skogsbränder under senare år. En skogsbrand kan medföra risk för liv och egendom och att samhällen måste evakueras.

Beredskapen för skogsbränder har förstärkts nationellt genom större kapacitet att bekämpa bränder från luften.

Senast uppdaterad: 3 november 2023 09:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas