Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Alkohol och droger , 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöpolicy , 215.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkivreglemente , 211.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftshandläggning , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Befolkningsutveckling , 859.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bemanningshandbok, kommungemensam , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksplan , 254.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Biståndshandläggning för äldre och funktionsnedsatta (under bearbetning) , 316.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bisyssla , 196.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandskydd , 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier , 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Dödsbohandläggning , 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbete , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flaggning i Härjedalens kommun , 132.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Friskvård , 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fordon och arbetsmaskiner

God ekonomisk hushållning , 184.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Godkännande av fristående verksamhet , 176.2 kB.

Hantering av arkiv

Introduktion av nya medborgare

Integrationspolitiskt program , 190.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för kommunchef , 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunikation , 288.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt , 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsplan , 195 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsgemensam folkhälsopolicy 2020–2024 , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy och övergripande miljömål , 27.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Medelsförvaltning , 138.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesgåvor , 124.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering , 19.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Representation , 42.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samiskt förvaltningsområde , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden på distans (kommunfullmäktige) , 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden på distans (kommunstyrelsen) , 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan skola - socialtjänst , 642.9 kB.

Serviceplan , 1018.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sociala medier

Styrdokument , 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetsskydd , 228.4 kB.

Tillsyn av arkivvård

Ärendehantering , 581.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 januari 2022 10:54
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas