Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Alkohol och droger

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arkivreglemente

Avgiftshandläggning

Befolkningsutveckling

Bemanningshandbok, kommungemensam

Biblioteksplan

Biståndshandläggning för äldre och funktionsnedsatta (under bearbetning) , 316.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bisyssla

Brandskydd

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier , 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Dödsbohandläggning , 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbete , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flaggning i Härjedalens kommun , 132.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Friskvård , 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fordon och arbetsmaskiner

God ekonomisk hushållning , 184.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Godkännande av fristående verksamhet , 176.2 kB.

Grafisk profil för Härjedalens kommun , 2.8 MB.

Hantering av arkiv

Introduktion av nya medborgare

Integrationspolitiskt program

Instruktion för kommunchef

Kommunikation , 288.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kultur- och fritidsplan

Länsgemensam folkhälsopolicy 2020–2024 , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy och övergripande miljömål

Medelsförvaltning

Minnesgåvor

Platsvarumärke för Härliga Härjedalen , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering

Representation

Samiskt förvaltningsområde

Sammanträden på distans (kommunfullmäktige)

Sammanträden på distans (kommunstyrelsen)

Samverkan skola - socialtjänst , 911.7 kB.

Serviceplan

Sociala medier

Styrdokument

Säkerhetsskydd

Tillsyn av arkivvård

Visselblåsning

Ärendehantering

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 september 2022 10:29
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas