Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Alkohol och droger

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arkivreglemente

Arkivvård

Avgiftshandläggning

Befolkningsutveckling

Bemanningshandbok, kommungemensam

Beredskap

Biblioteksplan

Biståndshandläggning och verkställighet

Bisyssla

Brandskydd

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier

Dödsbohandläggning , 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbete , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flaggning i Härjedalens kommun , 132.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Friskvård , 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fristående verksamhet, godkännande , 176.2 kB.

Fristående verksamhet, tillsyn

Fordon och arbetsmaskiner

God ekonomisk hushållning

Grafisk profil för Härjedalens kommun

Informationshanteringsplan , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Integrationspolitiskt program

Instruktion för kommunchef

Intraprenad

Kommunikation

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kultur- och fritidsplan

Länsgemensam folkhälsopolicy 2020–2024 , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lönebildning

Miljöpolicy och övergripande miljömål

Medarbetarpolicy

Medelsförvaltning

Minnesgåvor

Nationella minoriteter och förvaltning av samiskt språk och kultur

Platsvarumärke för Härliga Härjedalen , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering

Rekrytering

Representation

Rökfri arbetstid

Sammanträden på distans (kommunfullmäktige)

Sammanträden på distans (kommunstyrelsen)

Samverkan skola - socialtjänst

Serviceplan

Sociala medier

Strategi för översiktsplanering

Styrdokument

Systematiskt kvalitetsarbete i bildningsförvaltningen

Säkerhetsskydd

Uppförandekod i kommunfullmäktige

Uppsökande verksamhet i förskola

Vattenstrategi

Visselblåsning

Ärendehantering

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 maj 2024 12:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas