Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Delegationsordning för Härjedalens kommun

Delegationsordning för överförmyndarverksamheten

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 13:33
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas