Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Alkohol och droger , 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd , 166.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöpolicy , 215.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkivreglemente , 211.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftshandläggning , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Befolkningsutveckling , 859.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bemanningshandbok, kommungemensam , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksplan , 254.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Biståndshandläggning för äldre och funktionsnedsatta (under bearbetning) , 316.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bisyssla , 196.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandskydd , 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier , 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Dödsbohandläggning , 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbete , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flaggning i Härjedalens kommun , 132.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Friskvård , 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fordon och arbetsmaskiner

God ekonomisk hushållning , 184.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Godkännande av fristående verksamhet , 176.2 kB.

Grafisk profil för Härjedalens kommun , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hantering av arkiv

Introduktion av nya medborgare

Integrationspolitiskt program

Instruktion för kommunchef

Kommunikation , 288.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kultur- och fritidsplan

Länsgemensam folkhälsopolicy 2020–2024 , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöpolicy och övergripande miljömål

Medelsförvaltning

Minnesgåvor

Platsvarumärke för Härliga Härjedalen , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering

Representation

Samiskt förvaltningsområde

Sammanträden på distans (kommunfullmäktige)

Sammanträden på distans (kommunstyrelsen)

Samverkan skola - socialtjänst , 642.9 kB.

Serviceplan

Sociala medier

Styrdokument

Säkerhetsskydd

Tillsyn av arkivvård

Ärendehantering

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 juni 2022 14:42
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas