Styrdokument och regler

I Härjedalens kommuns författningssamling finns reglementen, arbetsordningar, bolagsordningar, lokala föreskrifter, bestämmelser om taxor, bidragsregler med mera.

Elevs sönderslagna glasögon

Snöröjning, samfällighetsföreningar

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 april 2021 15:08
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas