Hemsändning av dagligvaror

Fastställda av kommunstyrelsen 6 november 2013 § 191.
Diarienummer KS 2012/243.

Enligt beslut i kommunstyrelsen lämnar kommunen hemsändningsbidrag till aktörer som distribuerar dagligvaror till hushåll i kommunens gles- och landsbygd. Syftet med bidraget är att upprätthålla och fortsätta trygga varuförsörjningen i lands- och glesbygd.

Pensionärer och funktionshindrade som inte själv kan ta sig till butiken ges möjlighet att få hemsändning enligt nedan angivna regler:

 • Ersättning till aktör - 200kr/leverans & hushåll + 20kr i serviceavgift (serviceavgiften betalas av brukaren)
 • Tjänsten kan nyttjas för en leverans per hushåll och vecka.
 • Fakturor och redovisning från aktör insändes till kommunen enligt överenskommelse.
 • Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan butiks hemsändningsverksamhet. Hemsändningsverksamhet från en butik får inte ske förbi annan butik.
 • Aktörer får även erbjuda så kallade inköpsresor där brukaren får transport till och från butiken.
 • Rätt att erhålla hemsändningsbidrag innebär för aktören skyldighet att utföra hemsändningsverksamhet inom dagligvarubutikens/transportföretagets kundupptagningsområde.

Förfarande för brukaren

Beställning kan göras via samhällsutvecklingsförvaltningen eller biståndshandläggare. Växeln (0680-161 00) sållar ut vem man ska prata med beroende på om personen har hemtjänst eller ej.

Om personen sedan tidigare har hemtjänst:

Biståndshandläggaren informerar brukaren om möjligheten att få nyttja så kallad hemsändning/inköpsresor samt delar ut en infofolder med nya riktlinjer.

Information om brukaren sänds till handläggare på samhällsutvecklingsförvaltningen som i sin tur meddelar butiken.

Om personen sedan tidigare INTE har hemtjänst:

Samhällsutvecklingsförvaltningen antecknar behovet och meddelar butiken.

Butiksavtal, redovisning och rekvisition av hemsändningsbidraget sker på samhällsutvecklingsförvaltningen.

När hemsändning ska beställas ringer brukaren till anvisad butik och beställer varorna. Vid leverans betalas serviceavgiften, varorna och en lista på hemkörningen signeras.

För att nyttja inköpsturer ringer brukaren anvisat transportföretag och beställer hämtning.

Aktörer för hemsändning och inköpsturer

Aktörer som erbjuder hemsändning av dagligvaror:

 • ICA Nära Livsmedelshallen, Ytterhogdal
 • Coop Konsum, Sveg
 • Härdalsbuda, Lillhärdal
 • VemhåTräffen
 • ICA Nära Linsell Livs
 • ICA Nära Lofsdalen
 • Härjedalens bokning & turistaktiviteter, Vemdalen
 • ICA Supermarket, Hede
 • Stugvärden, Funäsdalen

Aktörer som erbjuder inköpsturer:

 • VemhåTräffen
Senast uppdaterad: 9 november 2022 14:00
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas