Administrativ avgift vid olika typer av nyttjanderätter

Antagen av kommunfullmäktige den 2 mars 2023, § 20.

Diarienummer KS 2023/92.

Gäller från och med den 7 mars 2023 tills vidare.

Avgifter

Nyttjanderättsavtal – 500 kronor.
Vanligtvis ingen större tidsåtgång. Oftast tidsbegränsade, liten uppföljning och enkla att säga upp. Är kopplade till person.

Servitutsavtal – 750 kronor.
Dessa kräver en viss del uppföljning och mer förarbete, eftersom servitutsavtal gäller tills vidare så länge behov finns. Är kopplade till fastigheter.

Arrendeavtal – 1 000 kronor.
Dessa kräver uppföljning, ofta kopplat till fakturering. Tidsbegränsat med automatisk förlängning vilket kräver uppföljning.

Möjlighet att avstå administrativ avgift

När kommunen initierar arbetet med nyttjanderätt ska finnas möjlighet att inte ta ut någon kostnad för tecknandet av avtalet.

Ifall nyttjanderätten tecknas för det allmänna intresset ska finnas möjlighet att inte ta ut någon kostnad för tecknandet av avtalet.

Ifall nyttjanderätten kan tecknas med minimal tidsåtgång för handläggare ska finnas möjlighet att inte ta ut någon kostnad för tecknandet av avtalet.

Senast uppdaterad: 9 mars 2023 08:52
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas