Borgerlig vigsel

Fastställt av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 175.
Diarienummer KS 2022/794.

Avgift vid borgerlig vigsel

Område

Avgift i kronor

Avgift vid borgerlig vigsel utförd av kommunens vigselförrättare.

1 000 exklusive moms
1 250 kronor inklusive moms 

Senast uppdaterad: 1 januari 2023 00:00
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas