Borgerlig vigsel

Fastställt av kommunstyrelsen 11 mars 2020 § 69.
Diarienummer KS 2020/128.

Avgift vid borgerlig vigsel

Område

Avgift i kronor

Avgift vid borgerlig vigsel utförd av kommunens vigselförrättare.

900 exklusive moms
1 125 kronor inklusive moms 

Senast uppdaterad: 23 september 2022 11:30
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas