Färdtjänst

Fastställd av kommunfullmäktige 26 juni 2024 § 71.
Diarienummer KS 2024/478.

Färdtjänsttaxa

Avstånd km

Färdtjänsttaxa

Färdtjänst direktbeställd +20 kr

0

50

70

11

50

70

14

60

80

16

70

90

18

75

95

20

80

100

22

90

110

26

100

120

30

104

124

34

113

133

38

129

149

42

152

172

46

161

181

50

177

197

54

192

212

58

201

221

62

218

238

66

232

252

70

240

260

74

249

269

78

266

286

86

281

301

94

297

317

102

320

340

110

337

357

120

353

373

130

377

397

140

395

415

150

418

438

160

433

453

170

450

470

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 4 juli 2024 11:10
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas