Felparkeringsavgift i Härjedalens kommunsavgift i Härjedalens kommun

Fastställt av kommunfullmäktige 20 juni 2022 § 129.
Diarienummer KS 2022/402.

Avgiften för felparkering i Härjedalens kommun är en differentierad avgift på
800–1 300 kronor och gäller på följande platser:

  • Parkering inom parkeringsförbud.
  • Parkering inom stoppförbud.
  • Parkering på markerad handikapplats.
  • Parkering inom busshållplats.
  • Parkering i vägkorsning.
  • Parkering på eller före övergångsställe.
  • Parkering mot färdriktning.
  • Parkering på gång- eller cykelbana.
  • Parkering utöver tillåten tid.
Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:12
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas