Taxa för grävtillstånd

Fastställt av kommunfullmäktige 29 mars 2021 § 30.
Diarienummer KS 2021/180.

Taxor grävtillstånd

Efter slutförd återställning fakturerar infrastrukturavdelningen på kommunen gräventreprenören för utförande av grävtillstånd och återställning. Ingrepp i kommunens gatumark medför ökade kostnader för underhåll vilket är med i beräkningen för återställning av marken.

Taxor gällande från och med 2021

Härjedalens kommun tillämpar följande modell för fakturering av kostnader i samband med grävtillstånd och återställning.

Modell för fakturering av kostnader i samband med grävtillstånd och återställning

Återställning asfalt

Tjocklek 40-51mm

Tjocklek 52-101mm

Tjocklek 101-150mm

<2 m²

1 700 kronor/styck

1 900 kronor/styck

2 100 kronor/styck

2,1 - 10 m²

650 kronor/m²

850 kronor/m²

1 050 kronor/m²

10,1 - 50 m²

500 kronor/m²

700 kronor/m²

900 kronor/m²

50,1-299,9 m²

450 kronor/m²

650 kronor/m²

850 kronor/m²

> 300 m²

250 kronor/m²

450 kronor/m²

650 kronor/m²


Återställning kantsten

Granitsten

1 100 kronor/metern

Lim-/Spiksten av betong

300 kronor/metern


Återställning övrigt

Övriga arbeten

Faktisk kostnad + 30 %


Tillstånd

Grävtillstånd

1 500 kronor/styck

Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:29
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas