Taxa för grävtillstånd

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2023 § 140.
Diarienummer KS 2023/991.

Taxor grävtillstånd

Efter slutförd återställning fakturerar infrastrukturavdelningen på kommunen gräventreprenören för utförande av grävtillstånd och återställning. Ingrepp i kommunens gatumark medför ökade kostnader för underhåll vilket är med i beräkningen för återställning av marken.

Ändring av taxor från och med 2024

Reglering av taxor kan komma att ske i samband med nytt år eller ändrade kostnader för kommunen vid upphandling av ny återställande leverantör.

Modell för fakturering av kostnader i samband med grävtillstånd och återställning

Återställning asfalt

Tjocklek 40-51mm

Tjocklek 52-101mm

Tjocklek 101-150mm

<2 m²

1 965 kronor/styck

2 200 kronor/styck

2 430 kronor/styck

2,1—10 m²

750 kronor/m²

980 kronor/m²

1 200 kronor/m²

10,1—50 m²

580 kronor/m²

810 kronor/m²

1 040 kronor/m²

50,1—299,9 m²

520 kronor/m²

750 kronor/m²

980 kronor/m²

> 300 m²

290 kronor/m²

520 kronor/m²

750 kronor/m²


Återställning kantsten

Granitsten

1 270 kronor/meter

Lim-/Spiksten av betong

350 kronor/meter


Återställning övrigt

Övriga arbeten

Faktisk kostnad + 30 %


Tillstånd

Grävtillstånd

1 750 kronor/styck

Senast uppdaterad: 8 januari 2024 16:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas