Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns arbetsplatser

Antagna av kommunstyrelsen 27 juni 2018 § 174.
Diarienummer KS 2018/452.

Alkohol och andra droger är inte förenligt med arbete. Därför är det
inte tillåtet att vara påverkad av berusningsmedel på Härjedalens
kommuns arbetsplatser.

Grundsyn

 • All arbetstid ska vara alkohol- och drogfri.
 • I samband med kurser, konferenser, personalfester och vid representation utom arbetstid ska återhållsamhet råda och alkoholfria alternativ erbjudas.
  Alkoholhaltiga drycker annat än lättöl ska inte bekostas av Härjedalens
  kommun vid representation.
 • Anställd med alkohol- och drogproblem ska veta att ett aktivt stöd mot
  missbruket erbjuds av arbetsgivaren.
 • Arbetsgivaren är ansvarig för att en rehabilitering planeras enligt gällande organisation och rutiner för arbetsanpassnings- och
  rehabiliteringsverksamhet.
 • Alla kommuners förvaltningar ska utarbeta handlingsplaner för att kunna följa riktlinjer och grundsyn i alkohol- och drogfrågor.

För övrigt hänvisas till utarbetad rutin för hantering av alkohol- och
drogproblem för Härjedalens kommuns arbetsplatser

Senast uppdaterad: 3 november 2022 15:31
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas