Riktlinjer för minnesgåvor

Fastställda av kommunstyrelsen 9 juni 2021 § 109.
Diarienummer KS 2021/49.

Riktlinjer för minnesgåva

Minnesgåva utdelas till anställd som har uppnått en anställningstid av 25 år. Gåvan ska vara av bestående värde och/eller främja en god livsmiljö, t.ex. smycken, glas och porslin, sport- och fritidsutrustning. Den anställde kan också välja resecheck eller konstverk/konsthantverk. Minnesgåvans värde uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inklusive moms.

Beräkning av anställningstid

För beräkning av anställningstid, räknas anställningsdagar (oavsett sysselsättningsgrad). Anställningen behöver inte vara sammanhängande. Det är den sammanlagda anställningstiden som räknas.

Ledigheter utan löneförmåner tillgodoräknas inte, med undantag för sjukdom, vårdav barn och militärtjänst. Ledighet med lön/del av lön eller annan ersättning från arbetsgivaren tillgodoräknas som anställningstid. Med annan ersättning avses t.ex. studiebidrag. Utdelningen av minnesgåva kan endast ske vid ett tillfälle.

Inköp av minnesgåvor

Mottagaren av gåvan får inhandla gåvan själv på fritt valt lokalt näringsställe i privat regi. Kostnaden för gåvorna belastar respektive förvaltning.

Senast uppdaterad: 3 november 2022 14:30
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas