Härjedalens kommuns tillgänglighetspris

Fastställt av kommunfullmäktige 15 september 2021 § 173.
Diarienummer KS 2021/655.

Syfte

Prisets syfte är att öka drivkraften för att bli en mer tillgänglig kommun.

Nominering och utdelning

Priset ska delas ut årligen och ges till ett företag som använt sin kreativitet, kunskap och god service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för alla.

Priset är en hedersutmärkelse bestående av äran, 10 000 kronor och ett diplom.

Vem som helst ska kunna nominera kandidater till priset. Därefter utser Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta en vinnare.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges för året sista sammanträde.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:41
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas