Reglemente för demokratipriset

Fastställt av kommunfullmäktige 29 april 2019 § 57.
Diarienummer KS 2019/148.

Priset ges till klass, förskola eller enskild elev i Härjedalens kommun som under året på framstående sätt arbetat för, eller utfört särskild prestation för demokrati, mot mobbning, mot främlingshat, mot rasism eller mot våld.

Förslag till pristagare med motivering lämnas under nomineringstiden till Härjedalens kommun. Pristagare utses av bildningsutskottet efter kontakt med verksamheten. Beslutet kan inte överklagas.

Prissumman är 5 000 kronor och ett diplom.

  • Utses enskild elev till pristagare får eleven 1 000 kronor och ett diplom. Resterande
    4 000 kronor ges till förskoleavdelning eller skolklass där eleven är inskriven.
  • Utses förskoleavdelning eller skolklass till pristagare får avdelningen eller klassen hela summan.

Prissumman till förskoleavdelning eller skolklass ska användas för verksamhet som syftar till att verka för demokrati.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde varje år.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:35
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas