Coronavirus - kommunens arbete med pandemin

Härjedalens kommun är väl förberedd för att hantera ett utbrott av covid-19.

Coronaviruset och sjukdomen covid-19

Kommunen har lämnat stabsläge och arbetar i ordinarie verksamhet med de dagliga frågorna kring coronavirus och covid-19. Kommunen samverkar med länsstyrelsen, Region Jämtland-Härjedalen, övriga kommuner i länet och andra aktörer.

Information om coronaviruset - som orsakar sjukdomen covid-19 - finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland-Härjedalens statistik om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök hos personer som bor i särskilt boende och demensboende ska boka besöket i förväg via telefon. Besökarna lämnar namn och talar om vem de besöker. Kommunen dokumenterar namn och vem som får besök för att kunna smittspåra.

Undvik smittspridning på äldreboenden

 • Var extra noggrann med handhygien.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Om möjligt: Använd handsprit före och efter besöket.
 • Har du frågor kontakta personalen på berört äldreboende.
 • Har du under de senaste 14 dagarna varit i ett område där smittspridning av coronavirus pågår och har feber eller hosta: Gå inte in på ett äldreboende.

Kommunens förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För elever som inte har symptom gäller närvaro i skolan.

Kontakta förskolans eller skolans rektor efter resa i drabbade länder

Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symptomen hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du eller ditt barn har sådana symptom, ring 1177 för att få vägledning.

Plats, tider och avgift i förskola och fritids vid permitteringar

Ordinarie plats i förskola eller fritids

Barnen är på förskolan de dagar och tider som föräldrarna arbetar. Familjen betalar efter maxtaxan som är en viss procent av familjens bruttoinkomst. Vid exempelvis permittering på deltid kan inkomsten förändras. Då ska familjen lämna in nya inkomstuppgifter. Det kan leda till att taxan förändras. Barnet är på förskolan de dagar vårdnadshavarna arbetar.

15 timmarsplats

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15- timmarsplats. Helt permitterade likställs med arbetssökande.

Barn födda 2014, 2015 och 2016 har allmän förskola. Den är avgiftsfri och har öppet under skolans läsår. Den är inte öppen när det är skollov.

Barn födda 2017, 2018 och 2019 betalar för sin 15-timmarsplats.

Om förskolor och grundskolor stängs

Det här gör kommunen

 • Informerar vårdnadshavaren, tar emot anmälan och beslutar om omsorg.
 • Kommunen kan, om det behövs, begära ett intyg från arbetsgivaren men huvudregeln är att inte göra så.
 • Kommunerna uppmanas att inte upprätta listor på personer som jobbar i samhällsviktig verksamhet.

Det här gör vårdnadshavaren

 • Tänker igenom det egna barnets behov av omsorg om förskolan eller skolan stänger.
 • Vårdnadshavaren för dialog med sin arbetsgivare om man deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en skolstängning. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, till exempel att barnet är hemma med annan vårdnadshavare, anmäler vårdnadshavaren behov av omsorg till berörd hemkommun.

Det här gör arbetsgivare eller motsvarande

 • Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och gör en bedömning av vilken personal man behöver för att klara det.
 • Arbetsgivaren för dialog med sina anställda så att berörd personal kan anmäla sitt behov av omsorg till kommunen. Arbetsgivaren ska inte kommunicera direkt med kommunen.

Vårdnadshavare som jobbar i samhällsviktig verksamhet

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om regeringen fattar beslut om en stängning av skolor och förskolor.
 • Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av bildningssförvaltningen.
 • Information om hur vårdnadshavare går tillväga för att anmäla behov av omsorg meddelas om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.
 • Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 26 mars 2021 11:50
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas