Åtgärder under coronaviruspandemin

Härjedalens kommun följer rekommendationer och riktlinjer från regionen och Folhälsomyndigheten.

Arbetet i vård och äldreomsorg sker, som alltid, enligt riktlinjer från Region Jämtland-Härjedalen och Folkhälsomyndigheten. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rutiner för hygienstädning.

Peronalplanering och rekrytering

Härjedalens kommun har planer för att hålla de viktigaste verksamheterna igång även om många i personalen blir sjuka. Kommunen anställer kontinuerligt lämpliga personer i vård och äldreomsorg.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021 11:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas