Åtgärder under coronaviruspandemin

Härjedalens kommun följer rekommendationer och riktlinjer från regionen och Folhälsomyndigheten.

Arbetet i vård och äldreomsorg sker, som alltid, enligt riktlinjer från Region Jämtland-Härjedalen och Folkhälsomyndigheten. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nya rutiner för hygienstädning.

Peronalplanering och rekrytering

Härjedalens kommun har planer för att hålla de viktigaste verksamheterna igång även om många i personalen blir sjuka. Kommunen anställer kontinuerligt lämpliga personer i vård och äldreomsorg.

Åtgärder i verksamheterna - logg

 • Serveringsställen och restauranger ska från 1 mars 2021 stänga klockan 20.30 oavsett om alkohol serveras eller inte. Det är möjligt att leverera mat för avhämtning.
 • Förbudet att servera alkohol klockan 20.00 -11.00 gäller till 28 februari. Från 1 mars till och med 11 april 2021 är det förbjudet att servera alkohol efter klockan 22.
 • Sporthallarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen och Funäsdalen är öppna för träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare. Restriktioner gäller i hall och omklädningsrum.
 • Svegsbadet har öppet med restriktioner. Alla besök måste bokas i förväg via telefon 0680-177 10 eller Svegsbadets webbsida.länk till annan webbplats
 • Baden i Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg är stängd för allmänheten tills vidare men öppen för föreningsidrott för barn födda 2002 och senare. Från måndag 8 mars är ishallen stängd för säsongen.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare. Gäller från 22 februari 2021.
 • Sporthallarna är stängda för allmänheten till och med 21 februari 2021.
 • Sporthallarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen och Funäsdalen öppnar för träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare från måndag 15 februari 2021. Restriktioner gäller i hall och omklädningsrum.
 • Från 25 januari 2021 rekommenderas att personal i vård och omsorg inte jobbar på fler än tre arbetsplatser.
 • På högstadieskolorna i Sveg, Hede och Funäsdalen har klasserna fjärrundervisning växelvis för att minska trängseln från 25 januari 2021. Elever som behöver arbeta i skolmiljö erbjuds närundervisning i skolan.
 • Från 22 januari 2021 är ishallen i Sveg stängd för allmänheten tills vidare men öppen för föreningsidrott för barn födda 2005 och senare.
 • Från 22 januari 2021 är sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal stängda tills vidare.
 • Förbudet att servera alkohol mellan 20.00 och 11.00 förlängs till 7 februari 2021.
 • Förbudet att servera alkohol mellan 20.00 och 11.00 förlängs till 24 januari 2021.
 • Högstadiet i Sveg har fjärrundervisning från tisdag 12 januari till och med fredag 15 januari 2020. På högstadieskolorna i Hede och Funäsdalen har klasserna fjärrundervisning växelvis för att minska trängseln.
 • 13 januari 2021 startar vaccineringen mot covid-19 i kommunens verksamheter. De första 125 doserna ges till personer i särskilt boende som tackat ja till vaccinering. Under resten av veckan vaccineras delar av personer med hemsjukvård, i LSS och personal i omsorgen med de 300 doser som anlänt.
 • Från torsdag 14 januari 2021 är biblioteken öppna igen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken från 7 januari 2021. Munskydd finns att hämta på kommunens kontor i Funäsdalen, Hede och Sveg.
 • Socialförvaltningen förbereder för kommande vaccinationer.
 • Personal i vård och omsorg jobbar endast på en arbetsplats. Det gäller även timanställda. Beslutet fattades 22 december 2020 och upphävdes 25 januari 2021. Från 25 januar 2021 rekommenderas att personal i vård och omsorg inte jobbar på fler än tre arbetsplatser.
 • Kommunal vuxenutbildning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning till och med 24 januari 2021.
 • Härjedalens gymnasium har fjärrundervisning till och med 24 januari 2021. Eleverna kan beställa lunchlåda.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda till och med 24 januari 2021.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda till och med 24 januari 2021.
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud i särskilda boendeformer för äldre 23 december 2020 till och med 12 januari 2021.
 • Biblioteken tar emot bokade besök till 25 januari 2021.
 • Kommunen har ansökt om besöksförbud på särskilda boenden. Folkhälsomyndigheten väntas fatta beslut måndag 21 december 2020.
 • Besöksförbud gäller på kommunens korttidsplatser i äldreomsorgen från 18 december 2020.
 • Från lördag 19 december 2020 är baden i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg och sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten från 21 december 2020 och tills vidare.
 • Högstadiet på Södra skolan i Sveg har fjärrundervisning 16-18 december 2020. Eleverna kan beställa och hämta lunchlåda.
 • Härjedalens gymnasium förlänger fjärrundervisningen till måndag 18 januari 2021.
 • Alla personal i vård och omsorg bär munskydd under hela arbetstiden från 14 december 2020.
 • Från fredag 11 december 2020 publicerar kommunen coronavirusrelaterad information tisdagar och fredagar.
 • 3 december 2020: Härjedalens gymnasium övergår till fjärrundervisning från måndag 7 december 2020 till vårterminen börjar måndag 11 januari 2021.
 • 3 december 2020: Den kommunala vuxenutbildningen övergår till fjärr- och distansundervisning från torsdag 3 december 2020 till måndag 11 januari 2021.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen stängs till 11 januari 2021.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen stängs till 11 januari 2021.
 • Härjedalens gymnasium och högstadiet på Södra skolan i Sveg har anpassat studieupplägg till fredag 18 december 2020. Eleverna kan beställa och hämta lunchlåda de dagar de inte är i skolan.
 • 19 november 2020: Skärpta allmänna råd i hela länet till och med 13 december.
 • 20 november–20 december 2020 är Svegsbadet stängt lördagar och söndagar och aktiviteten fredagskul ställs in.
 • 18 november 2020: Härjedalens gymnasium fortsätter med fjärrundervisning till måndag 30 november 2020.
 • 13 november 2020: Ändrade reglerna för besök i sporthallar, simhallar samt i ishallen och på skidstadion i Sveg.
 • 13 november 2020: Socialchefen ber anhöriga att avstå från besök på äldreboenden de närmaste veckorna.
 • 12 november 2020: Restriktivare regler för besök i sporthallar, simhallar samt i ishallen och på skidstadion i Sveg.
 • 12 november 2020: Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen och familjecentralerna i Hede, Sveg och Funäsdalen stänger i två veckor till måndag 30 november 2020.
 • 12 november: 2020: Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning.
 • Fjärrundervisningen vid Härjedalens gymnasium förlängs med en vecka till och med 20 november 2020. Elever i gymnasieskolan kan hämta lunchlåda medan undervisningen bedrivs som fjärrundervisning.
 • Från 9 november 2020 övergår Härjedalens gymnasium till fjärrundervisning. Fjärrundervisningen pågår 9-13 november.
 • Från 1 oktober 2020 är det åter tillåtet att besöka personer som bor i särskild boendeform - men med restriktioner.
 • Kommunens arbetade i stabsläge 13 mars-4 augusti 2020 för att snabbare och med bättre översikt fatta beslut och samordna planeringen. Från 5 augusti sker arbetet i ordinarie verksamhet. Planer finns klara och krisledningsgruppen och staben kankallas in med kort varsel.
 • Plexiglas sätts upp som smittskyddsbarriär vid besök på äldreboenden.
 • Särskilda sommarlovsaktiviteter utomhus genomförs på flera orter under sommaren.
 • Särskilt bidrag för sommarlovsaktiviteter i coronatider.
 • Regeringen förlänger besöksförbudet i äldreomsorgen till 31 augusti.
 • Utbildning av personal som har tidigare yrkeserfarenhet av vård och äldreomsorg men arbetar med annat i kommunen. Utbildningen omfattar fyra dagar, är på distans och har tagits fram av Socialstyrelsen på grund av coronavirussmittan. Efter utbildningen kan personalen jobba i vård och äldreomsorg igen.
 • Personal som arbetar i andra områden förbereds för att stötta bildningsförvaltningen om många i personalen där blir sjuka.
 • Undersköterskor från badhuset i Sveg förstärker tillfälligt i vård och omsorg.
 • Tillhandahåller tvättservetter för rengöring av kommunens bilar mellan olika användare.
 • Ledamöter i socialutskottet, bildningsutskottet och tillväxtutskottet har möjlighet att delta på distans.
 • Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade fall av covid-19 i vård- och omsorgsverksamhet på extern webbplats och Facebook.
 • Från 8 april 2020 har ledamöterna i kommunstyrelsen möjlighet att delta på distans.
 • Kommunfullmäktiges möte 27 april 2020 ställs in.
 • Kommunledningsutskottets sammanträde 14 april 2020 ställs in.
 • Har en aktuell lägesbild för att följa upp förändringar i verksamheten.
 • Följer upp tillgång till skyddsutrustning och beställer ny via Region Jämtland-Härjedalen.
 • Förstärker Resurscentrum för att hantera stora personalbortfall.
 • 15-timmarsbarnen är tillbaka på förskolorna efter påsklovet.
 • Tagit fram rutiner för anmälan till Arbetsmiljöverket för smittad personal.
 • Byggt upp lokalt lager med ytdesinfektionsmedel och handsprit för leverens till verksamheterna när de inte får tillräckliga leverenser via ordinarie beställningar.
 • Håller på att ta fram lösning för att brukare ska kunna ta emot besök på äldreboenden.
 • Kommunicerat hur man når olika stödfunktioner kopplat till ungdomar och psykisk ohälsa.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har 1 juni till 31 augusti 2020 telefontid vardagar klockan 8-9.
 • Delar av den dagliga verksamheten stänger från 27 maj och två veckor framåt på grund av personalbrist och för att minska risken för spridning av coronavirus.
 • Studenterna på Härjedalens gymnasium genomför studentceremonier i mindre grupper med klassföreståndare.
 • Socialutskottet gör paus för beslutad växelvård och för nya beslut om växelvård. Beslutet gäller 1 maj till 31 juli 2020.
 • 40 undersköterskor som arbetar med annat i kommunen genomgår utbildning med fokus på covid-19 för att kunna gå över till vården.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i april och maj.
 • Lunchlåda till alla elever som går på Härjedalens gymnasium eller är folkbokförda i kommunen från 20 april. Sedan en månad tillbaka lunchlåda till elever på Härjedalens gymnasium.
 • Besöksbegränsningar på skolor, förskolor och fritids.
 • Lämning och hämtning av barn i förskola, fritids och skola sker utomhus eller vid ytterdörren från 14 april 2020.
 • Bibliotek som ligger i skolorna har öppet för besökare som inte är elever när skolan har stängt.
 • Tio dagars betaltid till lokala leverantörer.
 • Simhallar och idrottshallar stängda från 7 april 2020.
 • Äldre som bor på särskilt boende kan skajpa med anhöriga.
 • Debitering för tillsyn av miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel skjuts upp.
 • Uppmanar till färre besök på kommunkontoren 20 mars.
 • Längre lånetider för böcker och boklådor från 20 mars.
 • Gymnaiset och vuxenutbildningen sköter undervisningen på distans från 19 mars.
 • Hemsändning av dagligvaror även till riskgrupper.
 • Fritidsgårdarna har stängt från 20 mars.
 • Besöksförbud på kommunens äldreboenden och gruppboenden enligt LSS från 12 mars.
 • För att säkra bemanningen stängs familjecentrum i Sveg och familjecentralerna i Hede-Vemdalen och Funäsdalen.
 • Maten i skolorna serveras av personalen.
 • För att klara bemanningen stänger kommunens förskolor för 15-timmarsbarnen från 17 mars 2020.
 • Alla kommunala externa arrangemang ställs in tills vidare.
 • Rapporterar regelbundet till länsstyrelsen om läget i verksamheten.
 • Samverkar med kommunerna i länet, Region Jämtland-Härjedalen, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen.
 • Regelbunden avstämning om skyddsutrustning med kommuner i länet och regionen.

Interna åtgärder

 • Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020 att ändra arbetsordningen så att ledamöter kan delta i kommunfullmäktiges möten på distans.
 • Ledamöter i socialutskottet, bildningsutskottet och tillväxtutskottet kan delta på distans.
 • Har planer för ett läge när många anställda är sjuka.
 • Tjänsteresor undviks.
 • Medarbetare kan arbetar hemifrån om de vill.
 • Uppmanar till digitala möten.
Senast uppdaterad: 4 mars 2021 11:37
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas