Åtgärder under coronaviruspandemin

Härjedalens kommun följer rekommendationer och riktlinjer från regionen och Folhälsomyndigheten.

Arbetet i vård och äldreomsorg sker, som alltid, enligt riktlinjer från Region Jämtland-Härjedalen och Folkhälsomyndigheten. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nya rutiner för hygienstädning.

Peronalplanering och rekrytering

Härjedalens kommun har planer för att hålla de viktigaste verksamheterna igång även om många i personalen blir sjuka. Kommunen anställer kontinuerligt lämpliga personer i vård och äldreomsorg.

Åtgärder i verksamheterna

 • Nationellt besöksförbud på särskilda boenden upphör. Besök sker med restriktioner.
 • Kommunens arbetade i stabsläge 13 mars-4 augusti 2020 för att snabbare och med bättre översikt fatta beslut och samordna planeringen. Från 5 augusti sker arbetet i ordinarie verksamhet. Planer finns klara och krisledningsgruppen och staben kankallas in med kort varsel.
 • Plexiglas sätts upp som smittskyddsbarriär vid besök på äldreboenden.
 • Särskilda sommarlovsaktiviteter utomhus genomförs på flera orter under sommaren.
 • Särskilt bidrag för sommarlovsaktiviteter i coronatider.
 • Regeringen förlänger besöksförbudet i äldreomsorgen till 31 augusti.
 • Utbildning av personal som har tidigare yrkeserfarenhet av vård och äldreomsorg men arbetar med annat i kommunen. Utbildningen omfattar fyra dagar, är på distans och har tagits fram av Socialstyrelsen på grund av coronavirussmittan. Efter utbildningen kan personalen jobba i vård och äldreomsorg igen.
 • Personal som arbetar i andra områden förbereds för att stötta bildningsförvaltningen om många i personalen där blir sjuka.
 • Undersköterskor från badhuset i Sveg förstärker tillfälligt i vård och omsorg.
 • Tillhandahåller tvättservetter för rengöring av kommunens bilar mellan olika användare.
 • Ledamöterna i socialutskottet, bildningsutskottet och tillväxtutskottet har möjlighet att delta på distans.
 • Från 20 maj 2020 redovisar Härjedalens kommun bekräftade fall av covid-19 i vård- och omsorgsverksamhet på webbplats och Facebook.
 • Från 8 april 2020 har ledamöterna i kommunstyrelsen möjlighet att delta på distans.
 • Kommunfullmäktiges möte 27 april 2020 ställs in.
 • Kommunledningsutskottets sammanträde 14 april 2020 ställs in.
 • Har en aktuell lägesbild för att följa upp förändringar i verksamheten.
 • Följer upp tillgång till skyddsutrustning och beställer ny via Region Jämtland-Härjedalen.
 • Förstärker Resurscentrum för att hantera stora personalbortfall.
 • 15-timmarsbarnen är tillbaka på förskolorna efter påsklovet.
 • Tagit fram rutiner för anmälan till Arbetsmiljöverket för smittad personal.
 • Byggt upp lokalt lager med ytdesinfektionsmedel och handsprit för leverens till verksamheterna när de inte får tillräckliga leverenser via ordinarie beställningar.
 • Håller på att ta fram lösning för att brukare ska kunna ta emot besök på äldreboenden.
 • Kommunicerat hur man når olika stödfunktioner kopplat till ungdomar och psykisk ohälsa.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har 1 juni till 31 augusti 2020 telefontid vardagar klockan 8-9.
 • Delar av den dagliga verksamheten stänger från 27 maj och två veckor framåt på grund av personalbrist och för att minska risken för spridning av coronavirus.
 • Studenterna på Härjedalens gymnasium genomför studentceremonier i mindre grupper med klassföreståndare.
 • Socialutskottet gör paus för beslutad växelvård och för nya beslut om växelvård. Beslutet gäller 1 maj till 31 juli 2020.
 • 40 undersköterskor som arbetar med annat i kommunen genomgår utbildning med fokus på covid-19 för att kunna gå över till vården.
 • Biståndshandläggare i äldreomsorgen och LSS-handläggare har längre telefontider i april och maj.
 • Lunchlåda till alla elever som går på Härjedalens gymnasium eller är folkbokförda i kommunen från 20 april. Sedan en månad tillbaka lunchlåda till elever på Härjedalens gymnasium.
 • Besöksbegränsningar på skolor, förskolor och fritids.
 • Lämning och hämtning av barn i förskola, fritids och skola sker utomhus eller vid ytterdörren från 14 april 2020.
 • Bibliotek som ligger i skolorna har öppet för besökare som inte är elever när skolan har stängt.
 • Tio dagars betaltid till lokala leverantörer.
 • Simhallar och idrottshallar stängda från 7 april 2020.
 • Äldre som bor på särskilt boende kan skajpa med anhöriga.
 • Debitering för tillsyn av miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel skjuts upp.
 • Uppmanar till färre besök på kommunkontoren 20 mars.
 • Längre lånetider för böcker och boklådor från 20 mars.
 • Gymnaiset och vuxenutbildningen sköter undervisningen på distans från 19 mars.
 • Hemsändning av dagligvaror även till riskgrupper.
 • Fritidsgårdarna har stängt från 20 mars.
 • Besöksförbud på kommunens äldreboenden och gruppboenden enligt LSS från 12 mars.
 • För att säkra bemanningen stängs familjecentrum i Sveg och familjecentralerna i Hede-Vemdalen och Funäsdalen.
 • Maten i skolorna serveras av personalen.
 • För att klara bemanningen stänger kommunens förskolor för 15-timmarsbarnen från 17 mars 2020.
 • Alla kommunala externa arrangemang ställs in tills vidare.
 • Rapporterar regelbundet till länsstyrelsen om läget i verksamheten.
 • Samverkar med kommunerna i länet, Region Jämtland-Härjedalen, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen.
 • Regelbunden avstämning om skyddsutrustning med kommuner i länet och regionen.

Interna förändringar

 • Möten med många personer sker helst via digitala kanaler.
 • Planerar för ett läge när många anställda i kommunen är sjuka. Personal, kompetenser, lokaler och material inventeras.
 • Tjänsteresor undviks.
 • Medarbetare som kan arbetar hemifrån om de vill.
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020 11:57
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas