Bekräftad covid-19 i vård och omsorg

Härjedalens kommuns bekräftade fall av covid-19 i vård- och omsorgsverksamhet

 • 750 personer har insatser från kommunen i äldreomsorgen och LSS.
 • Kommunen har 650 medarbetare i vård- och omsorg, varav 250 är timanställda.

Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter - lägesrapport tisdag 24 augusti 2021

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 30
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 23
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 7
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 89
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 89

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet. Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar.

På Regionen Jämtland-Härjedalens webbplats finns länsövergripande statistik för covid-19. Länk till annan webbplats.Folkhälsomyndighetens veckorapporter om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd och vårdhygien

Härjedalens kommun arbetar enligt basala hygienrutiner med stöd av Region Jämtland-Härjedalens smittskyddsenhet. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är uppmärksam på minsta symptom hos medarbetare och de som omfattas av vård- och omsorgsinsatser.

Sjuka medarbetare, även med lindriga symptom, stannar hemma. Medarbetare som blir sjuka på jobbet går hem och stannar hemma i minst 7 dagar från första symptom, varav de två sista dagarna ska vara symptomfria, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon i kommunens omsorg visar symptom blir personen isolerad så länge symptomen kvarstår. Vi konsulterar läkare för bedömning om prov för covid-19 behöver tas.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska person i vård- och omsorgsverksamhet som testats positivt vara isolerad i minst 14 dagar efter första symptom - enligt försiktighetsprincipen - varav de två sista ska vara symptomfria. Personalen använder skyddsutrustning (visir, munskydd, handskar, förkläde) för att inte sprida smitta.

Vid misstänkt covid-19-fall

Om någon i kommunens omsorg testas för covid-19 tar ansvarig sjuksköterska kontakt med anhörig via telefon. Om det handlar om ett misstänkt fall kontaktar kommunen inte anhöriga till andra personer på samma boende.

Vid bekräftat fall av covid-19

Om Härjedalens kommun får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon i omsorgen tar ansvarig sjuksköterska kontakt med anhörig via telefon.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 och inte behöver sjukhusvård isoleras i sin lägenhet eller på sitt rum. Kommunen försöker begränsa antalet medarbetare som arbetar med smittade personer och alla använder skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Sekretess råder även vid bekräftade fall

Kommunens medarbetare är bundna av sekretess och kan inte säga mycket till den som inte är anhörig till en smittad person.

Planering för vård och omsorg under coronaviruspandemi

Härjedalens kommuns vård- och omsorg har planer för att förebygga och hantera coronaviruspandemin genom att:

 • Säkra bemanning och lokaler vid ett krisläge.
 • Besöksförbud på boenden.
 • Fastighetsskötare utför endast akuta åtgärder.
 • Utbildningsinsatser för ordinarie personal och vikarier om vårdhygien och skyddsutrustning.
 • Medarbetare med vårdutbildning eller erfarenhet av arbete i vård eller omsorg, som idag jobbar i andra verksamheter i kommunen, har utbildats för att återgå till vårdyrket om det behövs.
 • Säkrar och följer basala hygienrutiner och Folkhälsomyndighetens råd.
 • Ändrade rutiner för matservering, städ och tvätt.
 • Utbildning om ny skyddsutrustning, inklusive skyddsmask 90, vid vård av brukare med covid-19.
Senast uppdaterad: 24 augusti 2021 10:17
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas