Bekräftad covid-19 i vård- och omsorgsverksamheten

Härjedalens kommuns bekräftade fall av covid-19 i vård- och omsorgsverksamhet.

  • 750 personer har insatser från kommunen i äldreomsorgen och LSS.
  • Kommunen har 650 medarbetare i vård- och omsorg, varav 250 är timanställda.

Bekräftade covid-19 i vård och omsorg Lägesrapport tisdag 27 oktober 2020

Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 11
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 11
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 18
Totalt antal personal som tillfrisknat: 18

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Coronavirusrapport publiceras på tisdagar.

Patientsekretess

På grund av patientsekretess redovisas inte var smittade bor. I en liten kommun är det enkelt att identifiera individer om detaljer lämnas ut. Det strider mot smittskyddslagen. Anhöriga till smittade meddelas. Vid bekräftat fall av covid-19 i vård- och omsorgsveksamheten tar ansvarig sjuksköterska kontakt med anhörig via telefon.

På Regionen Jämtland-Härjedalens webbplats finns länsövergripande statistik för covid-19.länk till annan webbplats

Kommunens arbete med smittskydd och vårdhygien

Härjedalens kommun arbetar enligt basala hygienrutiner med stöd av Region Jämtland-Härjedalens smittskyddsenhet. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är uppmärksamma på minsta symptom hos medarbetare och de som omfattas av vård- och omsorgsinsatser.

Sjuka medarbetare, även med lindriga symptom, stannar hemma. Medarbetare som blir sjuka på jobbet går hem och stannar hemma i minst 7 dagar från första symptom, varav de två sista dagarna ska vara symptomfria, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon i kommunens omsorg visar symptom blir personen isolerad så länge symptomen kvarstår. Vi konsulterar läkare för bedömning om prov för covid-19 behöver tas.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska person i vård- och omsorgsverksamhet som testats positivt vara isolerad i minst 14 dagar efter första symptom - enligt försiktighetsprincipen - varav de två sista ska vara symptomfria. Personalen använder skyddsutrustning (visir, munskydd, handskar, förkläde) för att inte sprida smitta.

Vid misstänkt covid-19-fall

Om någon i kommunens omsorg testas för covid-19 tar ansvarig sjuksköterska kontakt med anhörig via telefon. Om det handlar om ett misstänkt fall kontaktar kommunen inte anhöriga till andra personer på samma boende.

Vid bekräftat fall av covid-19

Om Härjedalens kommun får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon i omsorgen tar ansvarig sjuksköterska kontakt med anhörig via telefon.

Patientsekretessen innebär att inga andra kan få informatiom om misstänkt smitta.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 och inte behöver sjukhusvård isoleras i sin lägenhet eller på sitt rum. Kommunen försöker begränsa antalet medarbetare som arbetar med smittade personer och alla använder skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Sekretess råder även vid bekräftade fall

Kommunens medarbetare är bundna av sekretess och kan inte säga mycket till den som inte är anhörig till en smittad person.

Om medier eller andra frågar berättar kommunen enbart om det finns bekräftade fall och hur många det rör sig om, inte vilket boende det handlar om.

Planering för vård och omsorg under coronaviruspandemi

Härjedalens kommuns vård- och omsorg har sedan mars 2020 planerat för att förebygga och hantera coronaviruspandemin genom att

  • Säkra bemanning och lokaler vid ett krisläge.
  • Besöksförbud på boenden.
  • Fastighetsskötare utför endast akuta åtgärder.
  • Utbildningsinsatser för ordinarie personal och vikarier om vårdhygien och skyddsutrustning.
  • Medarbetare med vårdutbildning eller erfarenhet av arbete i vård eller omsorg, som idag jobbar i andra verksamheter i kommunen, har utbildats för att återgå till vårdyrket om det behövs.
  • Säkrar och följer basala hygienrutiner och Folkhälsomyndighetens råd.
  • Ändrade rutiner för matservering, städ och tvätt.
  • Utbildning om ny skyddsutrustning, inklusive skyddsmask 90, vid vård av brukare med covid-19.
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 15:04
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas