Covid-19 i vård och omsorg

Kommunen publicerar sedan september 2021 inte längre siffror om antal covid-19-smittade i verksamheten.

  • 750 personer har insatser från kommunen i äldreomsorgen och LSS.
  • Kommunen har 650 medarbetare i vård- och omsorg, varav 250 är timanställda.

På Regionen Jämtland-Härjedalens webbplats finns länsövergripande statistik för covid-19. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022 15:54
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas