Skolan och covid-19

Klassrum skolan i Ytterhogdal

Barnomsorg om skolor och förskolor stängs

Regeringen eller kommunen kan fatta beslut om att alla eller enskilda skolor stängs för att hindra smittspridning av coronavirus och covid-19.

Alla barn 0-5 år i hushållet stannar hemma om ett barn i förskoleålder har symptom

Vid symptom hos barn i förskoleålder rekommenderas att alla barn 0-5 år i hushållet stannar hemma från förskolan.

Om det i familjen enbart är barn 0–5 år som har symptom som kan vara covid-19, och barnet inte har blivit utsatt för känd covid-smitta ska de rekommendationer som förskolan ger följas.

Rekommendation från alla förskolor i Härjedalen och Jämtland

Förskolorna i Jämtland och Härjedalen rekommenderar att symptomfria barn 0–5
år (som går i förskola) i hushållet stannar hemma om ett barn 0-5 år har symptom som kan vara covid-19.

Övriga som bor i hushållet behöver inte stanna hemma om de känner sig friska, utan kan gå till arbete och skola. Undantagen är den person som ska vara hemma för vård av barn, VAB.

Till personal i, och vårdnadshavare med barn i, förskola eller skola under covid-19-pandemin på Region Jämtland-Härjedalens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förlängda regionala rekommendationer i Härjedalen och Jämtland till 17 maj 2021. Länk till annan webbplats.

När och hur länge bör jag stanna hemma

Om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till personal i och vårdnadshavare med barn i förskola eller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
grundskola under covid-19-pandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schematisk skiss över när du ska stanna hemma med anledning av coronaviruspandemin.


Barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet

Om skolor och förskolor behöver stängas erbjuder kommunen barnomsorg endast för barn med vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Om skolorna och förskolorna stängs ges mer information till vårdnadshavare via Schoolsoft och på kommunens webbplats.

Norra skolan i Sveg

Ta kontakt med rektor Tona Wörlén om skolan är stängd, du jobbar i samhällsviktig verksamhet och behöver plats på fritids 06.00-18.00 för barn från förskoleklass till årskurs 6.

Tona Wörlén
0680-163 79
tona.worlen@herjedalen.se

Vad som är samhällsviktig verksamhet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierat.
Läs MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Länk till annan webbplats.

Om det finns två vårdnadshavare är grundregeln att båda föräldrarna ska arbeta i samhällsviktig verksamhet för att erbjudas barnomsorg.

Samhällsviktig verksamhet

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är följande branscher samhällsviktig verksamhet

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Exempel på yrken i samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Intyg från arbetsgivare

Kommunen kan begära intyg från arbetsgivare som styrker behov av barnomsorg. Blankett publiceras på kommunens webbplats om skolorna stänger.

Kommunen fattar beslut om rätt till barnomsorg

Ett intyg innebär inte att vårdnadshavaren har rätt till barnomsorg utan är ett underlag för kommunens beslut.

Arbetsgivare gör bedömning

Arbetsgivaren gör en bedömning om verksamheten faller inom definitionerna för samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren gör även bedömning om arbetstagaren behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. Kan verksamheten under viss tid bedrivas med mindre personalstyrka, där arbetstagarens arbetsinsats inte är avgörande, bör omsorg inte erbjudas.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021 11:53
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas