Skolan och covid-19

Klassrum skolan i Ytterhogdal

Undervisning i skolans lokaler huvudregel vårterminen 2022

De kommunala skolorna och förskolorna i Härjedalens kommun följer de anvisningar och rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Skolverket lämnar. De akuta åtgärder som görs är i samarbete med smittskyddet i regionen.

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som Skolverket anser lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022.

Information om det händer något som bryter mot den vanliga verksamheten på våra skolor och förskolor lämnas via Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor kan mejlas till barn.utbildning@herjedalen.se

Regler och ansvar under pandemin (Skolverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

På grund av virussjukdomen covid-19 kan skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet komma att stängas.

Om det fattas beslut om stängning behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktioner kan upprätthållas

Information för dig som är vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för dig som är arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på innehåll i ett intyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 13 december 2022 15:39
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas