Skolan och covid-19

Klassrum skolan i Ytterhogdal

Barnomsorg om skolorna och förskolorna stängs

Regeringen eller kommunen kan fatta beslut om att alla eller enskilda grundskolor stängs för att hindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Hur länge bör jag stanna hemma

Om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till personal i och vårdnadshavare med barn i förskola ellerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
grundskola under covid-19-pandemin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet

Om skolor och förskolor behöver stängas erbjuder barnomsorg endast för barn med vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Om skolorna och förskolorna stängs ges mer information till vårdnadshavare via Schoolsoft och på kommunens webbplats.

Vad som är samhällsviktig verksamhet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierat.
Läs MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.länk till annan webbplats

Om det finns två vårdnadshavare är grundregeln att båda föräldrarna ska arbeta i samhällsviktig verksamhet för att erbjudas barnomsorg.

Samhällsviktig verksamhet enligt MSB

Enligt MSB är följande branscher samhällsviktig verksamhet

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Exempel på yrken i samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Intyg från arbetsgivare

Kommunen kan begära intyg från arbetsgivare som styrker behov av barnomsorg. Blankett publiceras på kommunens webbplats om skolorna stänger.

Kommunen fattar beslut om rätt till barnomsorg

Ett intyg innebär inte att vårdnadshavaren har rätt till barnomsorg utan är ett underlag för kommunens beslut.

Arbetsgivare gör bedömning

Arbetsgivaren gör en bedömning om verksamheten faller inom definitionerna för samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren gör även bedömning om arbetstagaren behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. Kan verksamheten under viss tid bedrivas med mindre personalstyrka, där arbetstagarens arbetsinsats inte är avgörande, bör omsorg inte erbjudas.

Senast uppdaterad: 11 februari 2021 16:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas