Vanliga frågor och svar

Allmänt

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se har en särskild sida med frågor och svar för barn om oron för krig:

Om oron för krig – frågor och svar för barn (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rädda barnen har publicerat tips kring hur du pratar med barn om deras oro:

Så pratar du med barn om Ukraina (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I Ukraina finns en föhöjd risk för rabies, och många människor som flyr tar med sina husdjur till Sverige. Sällskapsdjur kontrolleras av Tullverket vid ankomst eller av veterinär så fort som möjligt efter ankomst.

Läs mer hos Jordbruksverket:

Rysslands invasion av Ukraina (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid en eventuell kärnkraftsolycka i Ukraina finns ingen anledning att ta jodtabletter om du bor i Sverige. Koncentrationen blir låg på stora avstånd.

Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas vid en kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. De som bor max 15 kilometer ifrån ett kärnkraftverk i Sverige har redan fått jodtabletter från ansvarig länsstyrelse.

Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten:

Fakta om jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många känslor och frågor. Kommunen följer utvecklingen noga och förbereder för att kunna agera om situationen förändras.

Krisinformation.se is a web site that gathers correct and confirmed information from a range of Swedish public authorities.

The war in Ukraine (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Här kan du läsa deras aktuella information om vad privatpersoner kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Om Rysslands invasion av Ukraina (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns information om vi kan förbereda oss för att kunna se till grundläggande behov vid en kris:

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På krisinformation.se finns en sammanställning av de vanligaste frågorna om kris och krig:

Om krisen eller kriget kommer (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som privatperson är det svårt att skydda sig mot stora cyberangrepp. Det blir i stället en fråga för myndigheter som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, polisen och Post- och telestyrelsen.

Det du kan göra är att byta till svårare lösenord, inte klicka på okända länkar, bara använda säkra nätverk och aldrig lämna ut känslig information till okända.

Du kan även tänka igenom hur du anpassar dig om internet, mobilnätet och/eller elen helt skulle försvinna. Vilka alternativ finns för de delar av ditt vardagsliv som skulle påverkas? Praktiska åtgärder kan vara att skriva ut viktig information på papper, ha kontanter hemma och skaffa fler sätt att ladda din mobiltelefon och radio på.

Informationssäkerhet - råd till pivatpersoner (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hesa Fredrik

Ljudsignalen ”Viktigt meddelande”, även kallad Hesa Fredrik, är en del av varningssystemet VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Syftet med VMA är att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har utomhusvarningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om provet.

Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varnings- och informationssystem i Sverige (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hesa Fredrik är först och främst en utomhusvarning. Det betyder att alla inte hör den inne i sina bostäder, beroende på husmaterial med mera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för själva systemet.

Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varnings- och informationssystem i Sverige (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta över alla skyddsrum i landet. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Kommunen ansvarar för de skyddsrum som finns i våra fastigheter. MSB ansvarar för besiktningen av dem.

Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som fastighetsägare ansvarar kommunen för att förvalta de skyddsrum som finns i våra fastigheter. Till exempel på särskilda boenden, skolor och arbetsplatser.

Det är viktigt att känna till att det inte finns något som tyder på att vi kommer att behöva använda våra skyddsrum i närtid i Sverige, trots det försämrade säkerhetsläget i vår nära omvärld.

Senast uppdaterad: 28 mars 2022 13:10
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas