Justerat protokoll, kommunstyrelsen 26 juni

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-26

Paragrafer

155–156

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-07-20

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 28 juni 2024 09:10
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas