Visitkort

Format: 55 x 90 mm
Logotyp: 8 mm hög
Namn: Sentinel 8/11
Övriga kontaktuppgifter och webbadress:
Sentinel 6,5/8
Linje: 0,5 pt

På visitkort ska följande uppgifter finnas
• För- och efternamn
• Titel
• Besöksadress
• Postadress
• Telefon
• Mobiltelefon (om sådan finns)
• Mejladress
• Webbadress

VisitkortFörstora bilden
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:06
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas