Färgversioner

I första hand använder vi vår röda logotyp.

Den svarta logotypen används när det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt motiverat att använda färglogotypen.

Den negativa logotypen används främst mot bakgrunder och bilder där färglogotypen eller den svarta logotypen inte är lämplig.

Färgversioner

Original
Vår logotyp finns i fl era olika filformat för att passa olika användningsområden. Det är endast våra framtagna logotyporiginal som ska användas. Alla logotyper finns
att ladda ner här på webbplatsen.

Till tryckoriginal används filformatet ”eps”. Till dokument främst avsedda för utskrift i skrivare eller webb används "svg" eller ”png”.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:07
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas