Frizon

För att tydliggöra logotypen är det viktigt att respektera dess frizon.

Frizonsutrymmet är det minsta avstånd kring logotypen som ska vara fritt från text
och bild. Ju större friutrymme, desto tydligare blir logotypen.

Frizon

Frizonsutrymmet runt logotypen får aldrig vara mindre än 50 procent av logotypens (vapnets) höjd.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:07
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas