Övriga logotyper och särprofilering

Inom Härjedalens kommun finns några aktörer som av olika skäl kan behöva framträda under egen profil. Vissa verksamheter inom Härjedalens kommun får därför profilera sig med egen logotyp.

Särprofileringslogotypen ska ibland användas tillsammans med Härjedalens kommuns logotyp.

Om färg används i logotyper för projekt och särprofilering ska även kommunens logotyp vara i färg. Används svart logotyp för projekt och särprofilering kan kommunens logotyp vara antingen röd eller svart.

När särprofileringslogotyp används ska båda logotyperna vara proportionerligt lika stora.

För att få särprofilera sig med egen logotyp, krävs godkännande av kommunledningsförvaltningens kommunikationsenhet.

Projektlogotyp
Projekt som bedrivs i kommunal regi och varar under en avgränsad tid kan ha egna projektlogotyper.

Projektlogotyper ska godkännas av kommunledningsförvaltningens kommunikationsenhet.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:09
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas