Placering

Logotypens främsta uppgift är att skapa igenkänning och underlätta för mottagaren att veta varifrån informationen kommer.

Därför ska den vara framträdande och väl synlig.

Placering framsidaFörstora bilden

Framsida
På framsidan av broschyrer placeras logotypen i övre vänstra eller nedre högra hörnet. På en- eller tvåsidiga tryckt eller digitalt material kan logotypen placeras
i något av de fyra hörnen, där den lämpar sig bäst i det aktuella fallet.


På brev- och andra dokumentmallar i Word placeras logotypen i det övre vänstra hörnet för att tydligt visa avsändaren.

Placering baksidaFörstora bilden

Baksida
På baksidor placeras logotypen i det nedre vänstra hörnet med kontaktuppgifter tilll höger om sig och utanför dess frizon.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:08
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas