Samprofilering

När kommunen samverkar med externa aktörer, till exempel företag eller föreningar, finns ett regelverk för hur logotyperna ska placeras.

Huvudaktör

Är materialet ensidigt och Härjedalens kommun är huvudavsändare för samarbetet placeras kommunens logotyp i nedre högra hörnet på tryckt eller digitalt
material. Samverkande aktörer presenteras i text.

Affisch

Ensidigt material med Härjedalens kommun som huvudavsändare.

Är materialet två- eller flersidigt och Härjedalens kommun är huvudavsändare placeras kommunens logotyp i nedre högra hörnet på framsidan. Samverkande aktörer presenteras i text eller med logotyper som placeras på baksidan.

Material som tas fram följer kommunens grafiska profil.

Flersidigt material

Flersidigt material, exempelvis en broschyr.

Medaktör

När Härjedalens kommun är jämbördiga med andra samverkande aktörer bör alla logotyper upplevas som jämlika. Överenskommelse om utformning av material
görs de samverkande aktörerna emellan.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:08
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas