Varianter

Logotypen finns i två uppsättningar, dels en på 2 rader, dels en på 3 rader.

I första hand använder vi den tvåradiga logotypen. I undantagsfall använder vi den treradiga, exempelvis då utrymmet eller tekniska begränsningar inte gör det möjligt att använda den tvåradiga logotypen.

Logotyper

Förvaltningsnamn
I de fall en förvaltning inom Härjedalens kommun behöver profilera sig görs detta genom att placera förvaltningens namn under kommunlogotypen.

Socialförvaltningen

Förvaltningsnamnet placeras under logotypen. Avståndet från kommunvapnet underdel ner till förvaltningsnamnet är 50 procent av kommunvapnets höjd.

Förvaltningen läggs aldrig in som en del i logotypen utan placeras alltid i skrift utifrån ett bestämt avstånd från logotypen. Egna förvaltningslogotyper ska aldrig tas fram.

Det bestämda avståndet från kommunvapnet underdel ner till förvaltningsnamnet är 50 procent av kommunvapnets höjd.

Enbart kommunvapnet
Logotypen med kommunvapnet och ordbilden används i sin helhet och ska inte brytas isär. Undantag är flaggor, profilprodukter och profilbilder i sociala medier.

Kommunvapen

Landskapsvapnet används av kommunen vid högtidliga tillfällen.

Originalvapnet (landskapsvapnet)
Landskapsvapnet används mycket sparsamt. Det kan användas i undantagsfall av kommunen vid högtidliga tillfällen, till exempel vid jubileum.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 16:08
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas