Kontakta Härjedalens kommun

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Telefon: 0680-161 00 växel
Fax: 0680-161 05
kommun@herjedalen.se

Besöksadress Medborgarhuset Sveg

Ringvägen 2, Sveg

Öppettider Medborgarhuset Sveg

Måndag-fredag 8-16
Dag före röd dag 8-12

Organisationsnummer

212000-2510

Mejladresser till Härjedalens kommuns verksamheterBildningsförvaltningen

barn.utbildning@herjedalen.se

Ekonomi och fakturor

ekonomi@herjedalen.se

Kommunledningsförvaltning och kansli

kommun@herjedalen.se

Tillväxtförvaltningen och närigsliv

naringsliv@herjedalen.se

Personal och HR

hr.support@herjedalen.se

Räddningstjänst

info@rtjamtland.se

Socialförvaltningen

sociala@herjedalen.se

Säkerhet och trygghet

saksam@herjedalen.se

Samhällsbyggnad, trafik, gator och vägar

tekniska@herjedalen.se

Överförmyndare

 overformyndare@herjedalen.se

Fritid och friluftsliv

fritid@herjedalen.se

Kultur

kultur@herjedalen.se


Medborgarhuset i Sveg

Ringvägen 2, Sveg

Öppet

Måndag-fredag 8 -16
Dag före röd dag 8 -12

Telefon

Telefon: 0680-161 00
Fax: 0680-161 05
Mejl: kommun@herjedalen.se

Socialkontorets expedition i Medborgarhuset i Sveg

Måndag-fredag 10-12 och 13-15. Dag före röd dag: 10-12.
Telefon: 0680-161 40
Handlingar kan lämnas i postlådan utanför socialkontorets reception under Medborgarhusets öppettider.

Telefontid hos biståndshandläggare och LSS-handläggare

Vardagar 8-9
Telefon: 0680-163 80

Lokala kommunkontor

Härjedalens kommuns organisationsnummer är 212000-2510.

Fakturor till Härjedalens kommun

Alla fakturor ska ha sexsiffrig referenskod.
Härjedalens kommuns organisationsnummer: 212000-2510.

Elektroniska fakturor

Härjedalens kommun tar helst emot elektroniska fakturor.

Peppol-ID: 0007:2120002510
GLN: 7381010074018
VAN-operatör: InExchange

Fakturor via mejl

Fakturor som pdf-fil skickas med mejl till:
harjedalen.se.mailinvoice@postenscanning.se

Pappersfakturor

Eventuella pappersfakturor skickas till
Härjedalens kommun
Fack 790006
R 097
106 37 Stockholm

Påminnelser och krav

Påminnelser och krav skickas till
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Fakturor från Härjedalens kommun

E-fakturor

Privatpersoner som vill ha e-fakturor från Härjedalens kommun anmäler det via sin internetbank. Företag kontaktar ekonomiavdelningen för att få e-fakturor.

ekonomi@herjedalen.se

Autogiro

Härjedalens kommun erbjuder autogiro. Kontakta ekonomiavdelningen för att få hjälp med det.

Betalar du på annat sätt än med det utskickade inbetalningskortet måste du ange fakturanummer och kundnummer och betalar till bankgiro 251-5294.

Fakturahandläggare

På fakturan ska det finnas kontaktuppgifter till den person som svarar på frågor om fakturan.

Felanamälan

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 12:51
Redaktör för sidan: Per Lundström
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas