Dekorelement

Bården användas för att skapa inramning till våra publikationer och annonser.

Den kan vara i kommunens primärfärg eller i någon av komplementfärgerna.

Genom att konsekvent använda bården förstärker vi kommunens profil och förtydligar vem avsändaren är.

Bården ska finnas med på alla framsidor på broschyrer, i annonser och på affischer.

Broschyr
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022 13:43
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas