Mejlsignatur

Alla medarbetare ska ha en personlig signatur i sin mejl. Detta för att det ska vara tydligt för mottagaren vem som är avsändare och vilka kontaktvägar som finns.

Telefonnummer och mejladress ska alltid vara med på visitkortet.

Typsnitt i mejlsignatur: är Arial 10 punkter.
Teckenfärg svart.

Lägg gärna in ”Med vänliga hälsningar” på både svenska och sydsamiska:
Med vänliga hälsningar/Buerie heelsegigujmie

Mejlsignatur
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022 13:30
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas