Minsta storlek

Det är viktigt att logotypen syns tydligt och inte är för liten.

För att vår logotyp ska behålla korrekt utseende och vara läsbar bör den inte vara mindre än 7 mm hög.

Minsta storlek NY
Senast uppdaterad: 6 oktober 2022 13:28
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas