Pressrum för Härjedalens kommun

Härjedalens kommuns pressrum för medier och journalister.

Den grafiska manualen har flera byggstenar som tillsammans utgör den visuella identiteten; logotyp, teckensnitt, färger, bilder och grafiskt element. Kommunens grafiska profil används främst för att tydliggöra kommunens verksamhet.

Härjedalens kommuns grafiska profil uppdateras. Vi räknar med att publicera den reviderade profilen under juni 2022.

Kontaktinformation

Kontaktinformation till förvaltningarna.

Förvaltningschefer

Titel

Namn

Telefon

Mejl

Kommunchef

Gunnel Gyllander

0680-177 22

gunnel.gyllander@herjedalen.se

Chef för samhällsut-vecklingsförvaltningen

Jonas Kojan

0680-163 23

jonas.kojan@herjedalen.se

Chef för social-förvaltningen

Anda Embretzen

0680-176 59

anda.embretzen@herjedalen.se

Chef för utbildnings-förvaltningen

Tina S Hammargård

0680-162 30

tina.s.hammargard@herjedalen.se


Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds på webben.

 

Bilder på anställda, förtroendevalda och logotyper finns att ladda ner från bildbank.

Pressmeddelanden från Härjedalens kommun

Nyheter från Härjedalens kommun finns på första sidan på www.herjedalen.se. Länk till annan webbplats.

Hantera prenumeration
Senast uppdaterad: 27 april 2022 08:28
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas