Tillfällig tillgänglighetsredogörelse

Brister i tillgängligheten för Härjedalens kommuns webbplats och hur de planeras att åtgärdas.

Härjedalens kommun strävar efter att den externa webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälp­medel som används. Webbplatsen ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats..

Webbplatsen fungerar bäst med webbläsarna Chorme, Firefox, Safari eller Edge.

Brister

Herjedalen.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service; brister är delvis förenligt med lagen. Härjedalens kommun jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Redaktionella brister

Redaktionella brister har identifierats på webbplatsen. Ambitionen är att ha åtgärdat bristerna senast 30 november 2022. Kommunen prioriterar att åtgärda innehåll som omfattas av lagkraven.

Härjdalens kommun är medveten om att inte alla kriterier i WCAG uppfylls, bland annat för följande:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning.
  • Vissa sidor kan sakna korrekt rubrikstruktur.

Innehåll som inte omfattas av lagen

På webbplatsen finns innehåll som är undantaget från lagkrav:

  • Dokument, som inte är webbsidor, som offentliggjorts före 23 september 2018.
  • Direktsändningar.
  • Kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).
  • Filminspelningar offentliggjorda före 23 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Härjedalens kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dokument offentliggjorda före 22 september 2020. Film, blanketter, dokument, protokoll och handlingar som kräver ett omfattande arbete för att åtgärda uppfyller inte kraven till 23 september 2020.

De flesta pdf-filer genererade före 2019 omfattas inte av lagen. Även de som offentliggjorts från 2019 bedömer vi vore oskäligt betungande att göra tillgängliga.

Hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi försöker åtgärda problem och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020 14:45
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas