1. Valnämnd

  Europaparlamentet. Valnämndens ledamöter Namn Parti Kontakt Christer Nordqvist, Sveg ordförande (S) Barbro Eriksdotter, Lillhärdal (C) Lars-Olof Mattsson, Sundsätt (M) Billy Anklew, Lillhärdal (SD) Bo Danielsson

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Valnämnd

 2. Politiska råd

  upp en fråga i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta Om du är medlem i någon av organisationerna, ta kontakt med din representant om du har en fråga som du vill att rådet ska behandla. Följande

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Politik och demokrati / Politiska råd

 3. Bilder

  webbplatser och sociala kanaler och i tryckt material. Personerna som finns på bilderna har gett sitt medgivande till att bilderna får användas på detta sätt. Kontakta kommunledningskontorets kommunikatörer

  Härjedalens kommun / Kontakta oss / Grafisk profil och kommunvapen / Grafisk profil för Härjedalens kommun / Bilder

 4. Kommunfullmäktige

  att bereda eller fatta beslut i ärenden. Kommunfullmäktiges ledamöter Namn Parti Kontakt Anders Häggkvist (C) Jenny Hansen (C) Mats Ericsson (C) Lisa Sjelin (C) Olle Larsson (HP) Per-Anders Tapper (HP

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunfullmäktige

 5. Säkerhet för förtroendevalda

  har de olika förvaltningarna ett uppdrag och ansvar kring säkerhet och säkerhetsrelaterade frågor. Säkerhetssamordnaren har en samordnande funktion och kan vara en lämplig initial kontaktpunkt inom kommunen

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Styrdokument och regler / Säkerhet för förtroendevalda

 6. Riktlinjer för befolkningsutveckling 2020-2030

  en välbemannad serviceinriktad inflyttarservice som ger snabb hjälp. Det finns inflyttarambassadörer som de nyinflyttade kan kontakta vid eventuella frågor. Det anordnas välkomstträffar tillsammans med föreningar

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Styrdokument och regler / Riktlinjer för befolkningsutveckling 2020-2030

 7. Integrationspolitiskt program

  mångfald. För att denna mångfald ska kunna vara en resurs för en positiv och hållbar samhällsutveckling krävs förändring och anpassning i områden som politik, utbildning och arbetsliv. I det dagliga

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Styrdokument och regler / Integrationspolitiskt program

 8. Kommunstyrelsens delegationsordning

  av närmast överordnad chef Nr Ärende Delegat Kommentar Lagrum Överklagas enligt 2.1 Ärenden som rör: - Bolagsstyrning - Kommunikation - Regionsamverkan - Internationella kontakter - Säkerhetsfrågor

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Styrdokument och regler / Kommunstyrelsens delegationsordning

 9. Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde

  och innebär bland annat att: enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare myndigheten är skyldig att ge muntligt

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Styrdokument och regler / Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde

 10. Kretsloppsplan 2023-2028

  kontaktpersoner i deras respektive verksamheter som skulle fungera som en länk mellan projektgruppen och verksamheterna, i syfte att ge en bild av verksamheternas inköp, hantering av material samt hur man gör

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Styrdokument och regler / Kretsloppsplan 2023-2028