1. Kommunledningsutskottet

  personalfrågor, kommunens förvaltningsorganisation. Kommunledningsutskottets ledamöter Namn Parti Kontakt Lars-Gunnar Nordlander Sveg, ordförande (S) lars-gunnar.nordlander@herjedalen.se 0680 - 161 20 Anders

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunstyrelsen / Kommunledningsutskottet

 2. Bildningsutskottet

  skolor, fritidshem. Bildningsutskottets ledamöter Namn Parti Kontakt Johan Fredholm, Funäsdalen ordförande (M) johan.fredholm@herjedalen.se Torbjörn Bergman, Sveg vice ordförande (S) Maj-Britt Halvarsson

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunstyrelsen / Bildningsutskottet

 3. Socialutskottet

  och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialutskottets ledamöter Namn Parti Kontakt Anders Häggkvist, Vemdalen ordförande (C) anders.haggkvist@herjedalen.se 0680 - 161 70 Torbjörn

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunstyrelsen / Socialutskottet

 4. Samhällsutvecklingsutskottet

  näringsliv, infrastruktur, fastighets- och markförvaltning. Samhällsutvecklingsutskottets ledamöter Namn Parti Kontakt Lars-Olof Mattsson Sundsätt, ordförande (M) lars-olof.mattsson@herjedalen.se Mats Ericsson

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunstyrelsen / Samhällsutvecklingsutskottet

 5. Valnämnd

  Europaparlamentet. Valnämndens ledamöter Namn Parti Kontakt Christer Nordqvist, Sveg ordförande (S) Sebastian Hedin, Sveg vice ordförande (C) Berit Lindstedt, Sveg (HP) Sune Halvarsson, Hedeviken (S) Bo Danielsson

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Valnämnd

 6. Gemensam miljö- och byggnämnd

  ledamöterna i miljö- och byggnämnden. Bergs kommun tillsätter 3 ledamöter. Namn Parti Kontakt Thomas Wiklund, Sveg (M) thomas.wiklund@herjedalen.se Tomas Rihpa, Funäsdalen (C) Pelle Johansson, Funäsdalen (S

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Gemensam miljö- och byggnämnd

 7. Kommunfullmäktige

  att bereda eller fatta beslut i ärenden. Kommunfullmäktiges ledamöter Namn Parti Kontakt Pernilla Heijdenbeck Persson, Sveg, ordförande (S) pernilla.heijdenbeck-persson@herjedalen.se Gunnar Hedin, Lillhärdal

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunfullmäktige

 8. Politiska råd

  upp en fråga i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta Om du är medlem i någon av organisationerna, ta kontakt med din representant om du har en fråga som du vill att rådet ska behandla. Följande

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Politik och demokrati / Politiska råd

 9. Kommunstyrelsen

  förvaltning eller drift. Kommunstyrelsen har fyra utskott, som bereder ärenden eller utifrån delegation fattar beslut inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsens ledamöter Namn Parti Kontakt Lars-Gunnar

  Härjedalens kommun / Organisation och politik / Organisation / Politisk organisation / Kommunstyrelsen

 10. Bilder

  webbplatser och sociala kanaler och i tryckt material. Personerna som finns på bilderna har gett sitt medgivande till att bilderna får användas på detta sätt. Kontakta kommunledningskontorets kommunikatörer

  Härjedalens kommun / Kontakta oss / Grafisk profil och kommunvapen / Grafisk profil för Härjedalens kommun / Bilder