Språk- och kulturinventering 2022

Syftet med denna enkät är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser samt vilka behov som finns i Härjedalens kommun. Enkäten är anonym men ditt svar är värdefullt och hjälper kommunen att leva upp till lagens åtagande och förverkliga dina rättigheter.

Innehåll

HUSHÅLLET< 5 år
6-16 år
17-25 år
26-45 år
46-64 år
>65 år
SPRÅK

Ange antal i hushållet som förstår:
Talar
Läser
Skriver
Förstår
Talar
Läser
Skriver
5. Jag/vi använder inte samiska men är intresserad av att lära mig/oss språket
Ange vilket språk:
5. Jag/vi använder inte samiska men är intresserad av att lära mig/oss språket
Annan samisk varietet, ange vilken
KOMMUNENS ROLL
6. Vill du använda ditt minoritetsspråk i muntliga och skriftliga kontakter med kommunen?
Muntligt
6. Vill du använda ditt minoritetsspråk i muntliga och skriftliga kontakter med kommunen?Skriftligt
Ge förslag på åtgärder för att öka den samiska språkanvändningen:
8. Vet du som tillhör en nationell minoritet om att du/ni har rätt till samråd och konsultation och få inflytande och delaktighet i frågor som berör dig/er? * (obligatorisk)
8. Vet du som tillhör en nationell minoritet om att du/ni har rätt till samråd och konsultation och få inflytande och delaktighet i frågor som berör dig/er?10. Har du barn med samiska i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet?
10. Har du barn med samiska i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet?


Om ja, vilken samisk varietet?
Om nej, vill du att ditt/dina barn erbjuds förskola eller annan pedagogisk verksamhet på samiska som de enligt lagstiftning har rätt till?


Om ja, vilken samiska?
Annan samisk varietet, ange vilken
11. Vill du/ni som förälder/annan anhörig bidra till att stärka och främja det samiska språket, kulturen, traditioner och seder inom förskola/annan pedagogisk verksamhet?
11. Vill du/ni som förälder/annan anhörig bidra till att stärka och främja det samiska språket, kulturen, traditioner och seder inom förskola/annan pedagogisk verksamhet?


12. Om möjlighet skulle ges, vill du att ditt/dina barn erbjuds förskola/annan pedagogisk verksamhet på något av de övriga minoritetsspråken?
12. Om möjlighet skulle ges, vill du att ditt/dina barn erbjuds förskola/annan pedagogisk verksamhet på något av de övriga minoritetsspråken?
13. Har du barn i grundskola eller gymnasium med samisk undervisning? * (obligatorisk)
13. Har du barn i grundskola eller gymnasium med samisk undervisning?Om ja, vilken samisk varietet?
Om nej, finns det behov för samisk undervisning i grundskola eller gymnasiet?


14. Har du service inom vård och omsorg? * (obligatorisk)
14. Har du service inom vård och omsorg?


15. Vill du ha möjlighet att tala samiska?
15. Vill du ha möjlighet att tala samiska?


Om ja, vilken samiska?
16. Vill du ha vård och omsorg av samisktalande personal?
16. Vill du ha vård och omsorg av samisktalande personal?


17. Är du same och bor i Härjedalens kommun? * (obligatorisk)
17. Är du same och bor i Härjedalens kommun?
Ange gärna om du har något mer att tillägga i fältet nedan:
Vill du bli kontaktad av oss? * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad av oss?


Förnamn
Efternamn
Mejladress
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2 december 2022 08:44
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas