Aktuellt om skollokaler för högstadium och gymnasium i Sveg

Södra skolan Härjedalens gymnasiumFörstora bilden

Skolhusens beteckningar utmärkta med bokstäver. Foto: Morgan Grip

I slutet av augusti 2023 orsakade stormen Hans stora fuktskador på Södra skolan i Sveg.

Utredning om byggnadernas skick pågår och tills vidare undervisas skolans högstadie- och gymnasieelever i tillfälliga lokaler. Här uppdateras löpande vad som händer gällande Södra skolan och undervisningslokaler för eleverna.

2023-11-27

All undervisning för gymnasiet på Södra igen

Från måndag 4 december sker all undervisning för gymnasiet på Södra skolan igen. Samtidigt flyttar eleverna i årskurs 7 och 8 tillbaka till Sveg två dagar i veckan.

Nya luftprover, tagna 12-13 november, visar att lokalerna på våning 2 i A-huset är godkända att vistas i. Måndag 4 december flyttar gymnasiet in även på våning 2 i A-huset och använder därmed hela A-huset.

Årskurs 7 och 8 tillbaka i Sveg två dagar i veckan

Från 4 december är årskurs 7 och 8 både i Sveg och Lillhärdal och får även fjärrundervisning.

Årskurs 7 från 4 december

  • Måndag: Lillhärdal
  • Tisdag: Lillhärdal
  • Onsdag: Sveg, Folkan.
  • Torsdag: Sveg Folkan.
  • Fredag: fjärrundervisning

Årskurs 8 från 4 december

  • Måndag: Sveg, Folkan.
  • Tisdag: Sveg, Folkan.
  • Onsdag: Lillhärdal
  • Torsdag: Lillhärdal
  • Fredag: fjärrundervisning

Matlådor för årskurs 7 och 8 fredagar

Matlådor finns att hämta för årskurs 7 och 8 på fredagar på elevens hemort från 8 december. De som vill ha matlådor ska anmäla det i förväg. Mer information lämnas via Schoolsoft.

Moduler för högstadiet

De första veckorna i december sätts moduler för högstadiet upp söder om Södra skolan. Årskurs 9 fortsätter att ha undervisning i F-huset tills modulerna är inflyttningsklara.

Vuxenutbildningens SFI-utbildning

Vuxenutbildningens SFI-utbildning (svenska för invandrare) är kvar på Bäckedal tills vidare.

2023-10-27

Lokaler i Södra skolan kan tas i bruk

Resultatet av luftmätningarna som gjorts i Södra skolans A-hus (mot Fjällvägen) visar att lokalerna på våning 3 i A-huset och våning 1 i B-huset kan tas i bruk. Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 27 oktober om att delar av verksamheten kan återgå till lokalerna.

Årskurs 9 tillbaka i Sveg från måndag 6 november

Från och med vecka 45 (med start måndag 6 november) kommer årskurs 9 att få sin undervisning i Sveg, i Södra skolans F-hus.

Mer utrymme för Härjedalens gymnasium

Härjedalens gymnasium får, från samma datum, tillgång till lokalerna på våning 3 i A-huset och våning 1 i B-huset.

2023-10-23

Resultat av luftmätning kommer nästa vecka

Resultatet av luftmätningen i Södra skolans A-hus (mot Fjällvägen) blir klart under nästa vecka (44).

2023-10-18

Luftmätning görs om fredag

Det har blivit fel på luftprovet gällande Södra skolans A-hus (mot Fjällvägen). Ny luftmätning görs därför fredag 20 oktober.

2023-10-17

Luftmätning klar onsdag

Resultatet av luftmätningen i Södra skolans A-hus (mot Fjällvägen) kommer onsdag den 18 oktober. Då får vi även besked om möjligheterna att använda lokalerna.

Markarbeten startar i veckan

Markarbeten inför uppsättning av skolmoduler bakom Södra skolan startar denna vecka (42). Exakt tidsplan tas fram under veckan. Leverans av skolmodulerna sker så fort markarbetet är klart.

2023-10-10

Sanering av Södra skolans källare klar

Saneringen av källaren i Södra skolans A-hus (som vetter mot Fjällvägen) är gjord. Det innebär att allt som blev fuktskadat i A-huset är bakteriebehandlat.

Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan tas fram

Arbete med en övergripande risk- och konsekvensanalys och handlingsplan pågår och ska vara klart senast den 19 oktober. Här försöker man dokumentera och formulera kort och långsiktiga lösningar gällande arbetsmiljön för alla verksamheter som berörs av fuktskadorna på Södra skolan och Härjedalens gymnasium

2023-10-02

Tillfälliga skolmoduler tas i bruk efter jul

De tillfälliga skolmoduler som ska sättas upp bakom Södra skolan blir klara för inflyttning efter jul. Det innebär att kommunens högstadieelever kommer att åka buss till undervisning i Lillhärdal och Ytterhogdal terminen ut.

Sanering och luftmätning av Södra skolan pågår

Denna vecka (40) saneras lokalerna i Södra skolans A-hus (som vetter mot Fjällvägen). Efter saneringen görs en luftmätning för att se om hela huset, eller delar av det, går att använda till undervisning. Resultatet av luftmätningen blir klart veckan efter mätningen så besked om möjligheten att använda A-huset kommer förhoppningsvis under vecka 41.

Senast uppdaterad: 1 december 2023 11:59
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas