Allmän information om förskola

Ansök om förskola

Ansökan görs senast fyra månader innan plats önskas. Förskolan är en frivillig verksamhet för barn 1-5 år som är folkbokförda i Härjedalens kommun. Vi erbjuder plats till barn vars vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar
 • är föräldraledig
 • är aktivt arbetssökande

Från hösten det år barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri plats i förskolan om totalt 15 timmar per vecka. Det kallas allmän förskola. Ditt barn får gå i allmän förskola även om du inte har behov av barnomsorg. Den följer skolans läsårs- och lovtider och gäller de tider som förskolan schemalägger för den pedagogiska verksamheten, vilket oftast är tisdagar, onsdagar och torsdagar. Under skolloven är barnen lediga.

Behöver man barnomsorg på andra tider än den schemalagda eller mer än 15 timmar per vecka, betalar man för platsen men får avdrag för de 15 timmarna som är gratis.

Plats kan erbjudas utifrån barnets egna behov, enligt skollagen 8 kap. 5§ och 7§. Beslut tas då av rektor.

Förskolan är öppen 6.30-18.30 när det finns barn som har anmält närvaro den tiden. Personalen är schemalagd i ett grundschema utifrån anmälda tider för barnen.

Under juni-augusti och jul- och nyårshelgerna slår kommunen samman olika avdelningar. Det innebär att hänvisning kan ske till närliggande förskola eller fritids.

Förskole- och fritidsverksamheten har möjlighet att stänga fyra dagar per år. Detta för kompetensutveckling och verksamhetsutvecklande arbete för personalen. Vårdnadshavare som av särskild anledning behöver omsorg dessa dagar kontaktar rektor i förskolan. Meddelande om aktuellt datum för dessa dagar ska meddelas vårdnadshavarna minst en månad i förväg.

Planeringsdagar 2022-2023

Svegs förskolor, Ytterhogdals förskola, Lillhärdals förskola, Lofsdalens förskola

 • Fredag 16 september
 • Måndag 31 oktober
 • Måndag 9 januari
 • Fredag 26 maj

Bruksvallarnas förskola, Vemdalens förskola

 • Torsdag 22 september
 • Fredag 23 september
 • Måndag 16 januari
 • Fredag 26 maj

Funäsdalens förskola, Hede förskola

 • Måndag 19 september
 • Tisdag 20 september
 • Hede fredag 20 januari, Funäsdalen måndag 23 januari
 • Fredag 26 maj

Barn som har en ordinarie plats (heltid) i förskolan får automatiskt en plats på fritidshem i samband med att barnet börjar i förskoleklass.
Om fritidshemsplats inte önskas ska en uppsägning av förskoleplatsen skickas in via vår e-tjänst uppsägning av förskole- eller fritidsplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Barn som har allmän förskola (15 timmar per vecka) avslutas automatiskt vid vårterminens slut det år de ska börja förskoleklass. Ingen uppsägning behöver göras.

Härjedalens kommun erbjuder i dagsläget ingen omsorg på obekväm arbetstid.

Plats i förskolan

Det är vårdnadhavarnas arbets- eller studietid som styr barnets vistelsetid på förskolan. Barnet deltar i verksamheten under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt under vårdnadshavarens restid till och från förskolan. Är vårdnadshavare ledig, är även barnet ledigt. Avgift betalas utifrån maxtaxan som är en procentsats av familjens totala inkomst före skatt.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften med 37 procent under perioden 1 september till 31 maj. Övriga månader betalar du avgift utifrån maxtaxan som är en procentsats av familjens totala inkomst före skatt.

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15-timmars plats. Helt permitterade jämställs med arbetssökande. Det är rektor som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs.

 • Barn 3-5 år. Avgiftsfri allmän förskola som följer skolans läsårstider. Ingen omsorg under skollov.
 • Barn 1-3 år. Har sin 15-timmar plats hela året och betalar för platsen.

Höstterminen det år barnet fyller 3 år, till och med vårterminen det år barnet fyller 5 år, erbjuds allmän förskola.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och följer skolans läsårs- och lovtider. Det innebär att ingen allmän förskola bedrivs under enstaka lovdagar, november-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.

Barnen erbjuds 15 timmar per vecka, totalt 525 timmar per år och gäller de tider som rektor schemalägger för den pedagogiska verksamheten. Oftast är det tisdagar, onsdagar och torsdagar. Fråga din förskola vilka tider som gäller för just er förskola.

Ibland kan barn som har allmän förskola behöva omsorg under lov. Vårdnadshavare behöver då ansöka minst en månad i förväg via blanketten Ansökan till förskoleplats eller fritidshem. , 280.6 kB, öppnas i nytt fönster. Blanketten lämnas direkt till personalen på förskolan.

Senast uppdaterad: 24 april 2023 13:00
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas