Förskolor i Härjedalen

I Härjedalen finns elva kommunala förskolor och en fristående förskola. Förskolorna kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Flera små förskoleenheter erbjuder närhet till skog med en fantastisk närmiljö att vistas i.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. Härjedalens förskolor erbjuder omsorg av hög kvalitet till barn 1-5 år. En pedagogisk verksamhet med välutbildad personal där omsorg och lärande bildar en helhet.

Förskolan Hästhagen ligger centralt i Sveg och består av fyra avdelningar. Den erbjuder en stor och rymlig utegård fylld med olika lekmaterial och fantastiska lekmöjligheter för alla barn. Hästhagens läge erbjuder gott om utflyktställen med sin närhet till lekpark, skog och den mysiga Gammelgården.

Fjällvägen ligger centralt belägen i Sveg med närhet till parklek, skog och fina promenadvägar. Förskolan består av tre avdelningar fördelade på två olika hus på samma gård.


Förskolan Norrskenet ligger i ytterkanten av Sveg med skogen som närmsta granne. Den består av två avdelningar. Här ges barnen möjligheter till utevistelse dels på den stora naturgården men även i skogen då den finns nära till hands. Skogen är en naturlig plats för barns motorikträning och fantastiska fantasilekar.

Förskolan Myrgränd är en liten förskola med endast en avdelning som är belägen i bostadsområdet Myrgränd. Här finns närhet till olika skogsområden för spännande utflykter.

Hede förskola är en förskola med tre avdelningar. Den ligger centralt i Hede by. En lärorik förskola där man känner trygghet och där stort fokus läggs på lärande processer. En förskola där det får ta tid, vi har inte bråttom.

Tre påståenden som beskriver förskolan

  • En fantastisk arbetsplats.
  • En plats för gemenskap.
  • En trygg och lärorik miljö för barnen.


Barn leker på en snöig skolgård framför en förskola. I bakgrunden snöklädda fjäll.

Funäsdalens förskola ligger centralt och gränsar till idrottplats och skogsområde med utsikt över vackra Anåfjället. Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldern 1-5 år. I en lärorik, föränderlig närmiljö både utomhus och inomhus skapas de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Vi arbetar med hållbarhet både när det gäller att visa respekt och integritet mot varandra och hållbarhet mot miljön. En förskola där vi tar tillvara på de tillfällen som uppstår dagligen för att genomföra undervisning.

Funäsdalens förskola är en förskola med samisk integrerad verksamhet. Samisktalande personal utformar verksamheten och tar tillvara och utvecklar det samiska språket, kulturen, traditioner och traditionell kunskap.

Furan är en trevlig förskola som har ett naturnära läge och som inbjuder till många aktiviteter. Viktiga grundstenar i det pedagogiska arbetet är att barnen ska vistas utomhus varje dag, stärkas i sin motoriska utveckling samt känna sig trygga på förskolan.

 

Lokalerna är moderna med ny inredning anpassad till förskoleverksamhet.

Förskolan, skolan och biblioteket finns i samma lokaler. Det skapar möten mellan elever och bybor i alla åldrar. Vi arbetar mycket med utomhusaktiviteter och har gångavstånd till skogen, där vi är minst en gång per vecka.

Vårt engagemang för miljön har resulterat i att vi har Grön flagg-certifiering

Pedagogiska verksamheten bygger alltid på barnens intressen och behov. Alla barn ska få känna tillfredsställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljöer. Vi lägger stort fokus på de sociala frågorna som handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur har lika värde. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.

 

Förskola omgiven av träd i höstfärger, rutschkana och mindre fotbollsplan i förgrunden.

Förskolan ligger naturnära i byn Bruksvallarna. Förskolan ligger i samma lokler som skolan och har samarbete med fritidshemmet. Arbetssättet är inkluderande, utforskande och har stort fokus på natur och miljö.

En plats för utforskande, medforskande, lek, sociala relationer, glädje och lärande. En plats för utveckling!


Vemdalens förskola är en förskola med två avdelningar som ligger centralt i Vemdalens by. En trygg plats med stor utvecklingspotential och en rörelsesmart förskola med mycket utevistelse.

En mötesplats där vi främjar trygga individer och ser varandras styrkor, där öppenhet och utforskande är centrala delar i undervisningen.

I Härjedalen finns ett föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Kongron i Hede

Föräldrakooperativet Kongron är en förskola som ligger i centrala Hede.
Kongron har en inbjudande utemiljö med olika lekmaterial där barnen kan
utforska och upptäcka tillsammans och med oss pedagoger.
Det centrala läget erbjuder gott om utflyktsställen och vi har nära till både skog, skola och hembygdsgård.

Claudia Decker
Rektor
0684-10642
kongron.claudia@hotmail.com
kongron@hotmail.com (styrelsen)


Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 5 mars 2024 10:27
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas