Förskolor i Härjedalen

I Härjedalen finns elva kommunala förskolor och en fristående förskola. Förskolorna kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Små förskoleenheter på flera orter i kommunen erbjuder närhet till skog med en fantastisk närmiljö att vistas i.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. Härjedalens förskolor erbjuder omsorg av hög kvalitet till barn 1-5 år. En pedagogisk verksamhet med välutbildad personal där omsorg och lärande bildar en helhet.

Förskolan Hästhagen hittar ni centralt i Sveg. Hästhagen är Svegs största förskola och erbjuder en stor och rymlig utegård fylld med olika lekmaterial och fantastiska lekmöjligheter för alla barn. Här kan barnen träna sina motoriska egenskaper likväl som sin fantasi. Hästhagens läge erbjuder gott om utflyktställen med sin närhet till lekpark, skog och den mysiga Gammelgården.

Fjällvägens förskola ligger centralt i Sveg och erbjuder en inbjudande utemiljö med många olika lekmaterial där barnen ges möjlighet till att upptäcka och utforska tillsammans med pedagogerna.


Förskolan Norrskenet ligger i ytterkanten av Sveg med skogen som närmsta granne. Här ges barnen möjligheter till utevistelse dels på den lekfyllda gården men även i skogen då den finns så nära till hands. Skogen är en naturlig plats för barns motorikträning och fantastiska fantasilekar. Vi arbetar med barnen i centrum och utgår alltid från barnens bästa när vi planerar vår verksamhet.

 

Förskolan Myrgränd är en enavdelningsförskola som är belägen i bostadsområdet Myrgränd. Alla förskolor i Svegsområdet använder utemiljöer för lek och utforskande i den dagliga verksamheten. Myrgränd ligger nära både skog och vatten och har även en inbjudande gård med mycket variation av lekmaterial som utmanar fantasin.

 

Hede förskola är en förskola med tre avdelningar. Den ligger centralt i Hede by. En lärorik förskola där man kan känna trygghet och där stort fokus läggs på lärande processer. En förskola där det får ta tid, vi har inte bråttom.

Tre påståenden som beskriver förskolan

  • En fantastisk arbetsplats.
  • En plats för gemenskap.
  • En trygg och lärorik miljö för barnen.


Barn leker på en snöig skolgård framför en förskola. I bakgrunden snöklädda fjäll.

Funäsdalens förskola ligger centralt och gränsar till idrottplats och skogsområde med utsikt över vackra Anåfjället. Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldern 1-5 år. I en lärorik, föränderlig närmiljö både utomhus och inomhus skapas de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Vi arbetar med hållbarhet både när det gäller att visa respekt och integritet mot varandra och hållbarhet mot miljön. En förskola där vi tar tillvara på de tillfällen som uppstår dagligen för att genomföra undervisning.

Funäsdalens förskola är en förskola med samisk integrerad verksamhet. Samisktalande personal utformar verksamheten och tar tillvara och utvecklar det samiska språket, kulturen, traditioner och traditionell kunskap.

Furan är en trevlig förskola som har ett naturnära läge och som inbjuder till många aktiviteter. Viktiga grundstenar i det pedagogiska arbetet är att barnen ska vistas utomhus varje dag, stärkas i sin motoriska utveckling samt känna sig trygga på förskolan.

 

Ytterhogdals förskola flyttade in i totalrenoverade lokaler i skolan juli 2018. Lokalerna är moderna med helt ny inredning anpassad till förskoleverksamhet.

Förskolan, skolan, ett lokalt kommunkontor och biblioteket finns i samma lokaler. Det skapar möten mellan elever och bybor i alla åldrar.

Vi arbetar mycket med utomhusaktiviteter och har gångavstånd till skogen, där vi är minst en gång per vecka.

Vårt engagemang för miljön har resulterat i att vi har Grön flagg-certifiering

 

Pedagogiska verksamheten bygger alltid på barnens intressen och behov. Alla barn ska få känna tillfredsställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljöer. Vi lägger stort fokus på de sociala frågorna som handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur har lika värde. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.

 

Förskola omgiven av träd i höstfärger, rutschkana och mindre fotbollsplan i förgrunden.

Förskolan ligger naturnära i byn Bruksvallarna. Förskolan ligger i samma lokler som skolan och har även samarbete med fritidshemmet. Arbetssättet är inkluderande, utforskande och har stort fokus på natur och miljö.

En plats för utforskande, medforskande, lek, sociala relationer, skratt och gråt, glädje och förtvivlan. En plats för utveckling!


Vemdalens förskola är en förskola med två avdelningar som ligger centralt i Vemdalens by. En trygg plats med stor utvecklingspotential och en rörelse smart förskola med mycket utevistelse.

En mötesplats där vi främjar trygga individer och ser varandras styrkor, där öppenhet och utforskande är centrala delar i undervisningen.

I Härjedalen finns ett föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Kongron i Hede

Föräldrakooperativet Kongron är en förskola som ligger i centrala Hede.
Kongron har en inbjudande utemiljö med olika lekmaterial där barnen kan
utforska och upptäcka tillsammans och med oss pedagoger.
Det centrala läget erbjuder gott om utflyktsställen och vi har nära till både skog, skola och hembygdsgård.

Claudia Decker
Rektor
0684-10642
kongron.claudia@hotmail.com
kongron@hotmail.com (styrelsen)


Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 26 januari 2023 08:06
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas