Förskoleklass

Höstterminen det år som barnet fyller sex år, ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande samt förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Sedan hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk och alla barn har skolplikt från och med sex års ålder. Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

I Härjedalens kommun finns det förskoleklasser vid samtliga kommunala grundskolor med undantag för Södra skolan i Sveg.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024 08:28
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas