Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklassen har tidigare varit en frivillig skolform, även om de absolut flesta barn har gått där. Sedan hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

I Härjedalens kommun finns det förskoleklasser vid samtliga kommunala grundskolor med undantag för Södra skolan i Sveg. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Senast uppdaterad: 28 september 2021 16:46
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas