Grundskolor

Grundskolan är en nioårig skolform för barn 7–16 år

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller sedan hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass. Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

I Härjedalens kommun finns nio kommunala grundskolor samt grundsärskola. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Norra skolan är centralt belägen i Sveg, på norra sidan av kyrkan. Skolan är en F-6 skola.

Grå äldre rappad  trevåningsbyggnad med svart tak mot en klarblå himmel.

Söder om kyrkan i Sveg ligger Södra skolan, som delar lokaler med Härjedalens gymnasium och har nära till simhall och ishall.

Skolan är en högstadieskola, årskurs 7-9.

Skolan i Ytterhogdal

Centralskolan i Ytterhogdal är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i Härjedalen. Skolan renoverades 2018 och inrymmer även förskola,  kommunkontor och bibliotek. På skolområdet finns en simhall.

 

Furulundsskolan i Lillhärdal är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i Härjedalen.

Badhus, bibliotek och gymnastiksal finns på skolans område. På samma gård finns förskolan Furan.

Vid foten av Funäsdalsberget, granne med skidbacken och gondolen, ligger Funäsdalens skola. På gångavstånd finns längdspåret, idrottsplats och bad.

Skolan har elever i alla årskurser F-9.

 

Med fjället som närmaste granne hittar vi Bruksvallarnas skola. Lokalerna delas med förskolan. I Bruksvallarna går eleverna från förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 går eleverna i Funäsdalens skola.

Sonfjällsskolan ligger vid Sonfjällets fot och där går elever från förskoleklass till årskurs 9. Från årskurs 7 går även eleverna från Vemdalen i Sonfjällsskolan.

Vemdalens skola är en rörelsesmart skola där eleverna i många sammanhang under skoldagen får tillfälle att röra på sig i olika former.

På skolan finns elever i årskurserna F-6.

Lofsdalens skola är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i Härjedalen. Skola och förskola delar lokaler mitt i byn och har nära till naturen där stor del av undervisningen sker.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I Härjedalens kommun är särskoleeleverna integrerade i kommunens grundskolor.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 februari 2022 14:21
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas