Grundskolor

Grundskolan är en tioårig skolform för barn 6–16 år

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 6–16 år. Skolplikten gäller sedan hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass. Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

I Härjedalens kommun finns nio kommunala grundskolor med anpassad grundskola integrerad i verksamheten.

Norra skolan är centralt belägen i Sveg, på norra sidan av kyrkan. Skolan är en F-6 skola.

Grå äldre rappad  trevåningsbyggnad med svart tak mot en klarblå himmel.

Söder om kyrkan i Sveg ligger Södra skolan, som delar lokaler med Härjedalens gymnasium och har nära till simhall och ishall.

Skolan är en högstadieskola, årskurs 7-9.

Skolan i Ytterhogdal

Centralskolan i Ytterhogdal är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i Härjedalen. Skolan renoverades 2018 och inrymmer även förskola,  kommunkontor och bibliotek. På skolområdet finns en simhall.

 

Furulundsskolan i Lillhärdal är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i Härjedalen. Badhus, bibliotek och gymnastiksal finns på skolans område. På samma gård finns förskolan Furan.

Vid foten av Funäsdalsberget, granne med skidbacken och gondolen, ligger Funäsdalens skola. På gångavstånd finns längdspåret, idrottsplats och bad.

Skolan har elever i alla årskurser F-9.

Drönarbild över Funäsdalen.

Skolan ligger vid Funäsdalsbergets fot. Foto: Morgan Grip.

Med fjället som närmaste granne hittar vi Bruksvallarnas skola. Lokalerna delas med förskolan. I Bruksvallarna går eleverna från förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 går eleverna i Funäsdalens skola.

Sonfjällsskolan ligger i Hede. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Från årskurs 7 går även eleverna från Vemdalen i Sonfjällsskolan.

Fasadmålning av Ewert och Arne Ljusberg på en gavel till skolan i Hede. Konstnär Charlie Granberg.

Fasadmålningen på Sonfjällsskolan föreställer Ewert och Arne Ljusberg. Foto: Håkan Persson.

Vemdalens skola är en rörelsesmart skola där eleverna i många sammanhang under skoldagen får tillfälle att röra på sig i olika former.

På skolan finns elever i årskurserna F-6.

Lofsdalens skola är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i Härjedalen. Skola och förskola delar lokaler mitt i byn och har nära till naturen där stor del av undervisningen sker.

Skolan i Lofsdalen med lekplats.

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättning.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I Härjedalens kommun är eleverna i anpassad grundskola integrerade i kommunens grundskolor.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 11 januari 2023 13:25
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas