Grundskolor

Grundskolan är en tioårig skolform för barn 6–16 år

I Härjedalens kommun finns nio kommunala grundskolor med anpassad grundskola integrerad i verksamheten.

I Norra skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger centralt i Sveg med gångavstång till flera friluftsområden, badhus, curling och ishall.

Grå äldre rappad  trevåningsbyggnad med svart tak mot en klarblå himmel.

Södra skolan, med årskurs 7-9, ligger centralt i Sveg vid Ljusnan. Eleverna har gångavstånd till simhall, ishall och skog där det finns möjlighet att ha lektioner som orientering, skidåkning och plocka bär till hemkunskapen. Skolan är liten och eleverna har en nära kontakt med mentorer och lärare.

Skolan i Ytterhogdal

Centralskolan i Ytterhogdal är en åldersintegrerade skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan renoverades 2018 och inrymmer även förskola och bibliotek. Eleverna har nära till naturen och på skolområdet finns en simhall.

Furulundsskolan i Lillhärdal är en åldersintegrerade skola från föreskoleklass till årskurs 6. Badhus, bibliotek och gymnastiksal finns på skolans område. Furulundsskolan, med få elever, ger pedagogerna unika möjligheter att utmana och se alla elever varje dag. På samma gård finns förskolan Furan.

Vid foten av Funäsdalsberget, granne med skidbacken och gondolen, ligger Funäsdalens skola. Här har eleverna gångavstånd, inte bara till alpin skidåkning, utan även till längdåkning och idrottsplats. Funäsdalens bibliotek ligger i skolan. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 9.

Drönarbild över Funäsdalen.

Skolan ligger vid Funäsdalsbergets fot. Foto: Morgan Grip.

Bruksvallarnas skola ligger i nära anslutning till fjäll och har fin natur runt knuten. I skolan går elever från förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 går eleverna i Funäsdalens skola. Skola, fritids och förskola är beläget i samma byggnad vilket skapar förutsättningar för nära samarbete mellan skolformerna. Närheten till skog och natur, skidspår på vintern och stigar på sommaren blir en viktig del i elevernas undervisning.

Sonfjällsskolan ligger centralt i Hede. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har gångavstånd till simhall, längdåkningsspår och bibliotek med sagorum.

 

Fasadmålning av Ewert och Arne Ljusberg på en gavel till skolan i Hede. Konstnär Charlie Granberg.

Fasadmålningen på Sonfjällsskolan föreställer Ewert och Arne Ljusberg. Foto: Håkan Persson.

Vemdalens skola är en rörelsesmart skola där eleverna får jobba fokuserat med rörelse och hälsa. Under skoldagen görs flera rörelsepauser och undervisningen bedrivs till viss del utomhus i uteklassrum och i skolskogen. Skolan ligger mitt i Vemdalen och här finns också biblioteket.

På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet ligger i samma lokal vilket skapar förutsättningar för bra samarbete och samsyn kring elevens hela skoldag.

Lofsdalens skola är åldersintegrerad och har elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan och förskolan delar lokaler och har nära till naturen där stor del av undervisningen sker. Få elever ger pedagogerna unik möjlighet att möta varje elev.

Skolan i Lofsdalen med lekplats.

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättning.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I Härjedalens kommun är eleverna i anpassad grundskola integrerade i kommunens grundskolor.

 

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 6–16 år. Skolplikten gäller sedan hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass. Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 mars 2024 08:13
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas