Gymnasium

Byggnad med logotyper Härjedalens gymnasium och Södra skolan.

Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till treårig gymnasieutbildning. Det innefattar gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolans nationella program består av program som förbereder direkt för högskola och universitet samt yrkesprogram som förbereder för yrkeslivet. Det finns introduktionsprogram för den som inte är behörig till de nationella programmen.

Gymnasium i Härjedalen

I Härjedalens kommun finns ett gymnasium. Det är en kommunal skola som heter Härjedalens gymnasium och som ligger i Sveg. På skolan går 200 elever.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad gymnasieskola har nationella program och individuella program. Härjedalen har ingen egen kommunal anpassad gymnasieskola.

Söka till gymnasiet

Är det dags för dig att söka till gymnasiet? Om du är folkbokförd i Härjedalens kommun gör du din ansökan via Gymnasieantagningen i Jämtlands län, oavsett om du söker till en gymnasieskola i eller utanför kommunen. Läs mer på www.antagningjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inackorderingstillägg

För elev som på grund av lång resväg behöver boende för studier på kommunal gymnasieskola, finns möjlighet att söka inackorderingstillägg. Beviljat inackorderingstillägg gäller för ett läsår i taget och ny ansökan görs inför varje läsår.

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts, om studieomfattningen minskar från heltid till deltid eller om eleven flyttar. Anmälan om ändrade förhållanden göras skriftligt till gymnasiet@herjedalen.se. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.

Ansök om inackorderingtillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I e-tjänsten kan du se när din ansökan beviljats. Beslutet meddelas inte på annat sätt.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023 09:43
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas