Kulturskola i Härjedalens kommun

Används bara till Kulturskolan

Härjedalens kulturskola servar kommunens skolor med kulturella injektioner. Kulturskolan finns på grundskolorna och gymnasium.

Kulturskolan är avgiftsfri. I den frivilliga musikundervisningen deltar 250 elever på instrument och sång. Eleverna erbjuds möjlighet att delta enskilt, i grupp eller ensemble. Vissa instrument går att låna.

Elever är välkomna till kulturskolan när de börjar årskurs 4. Ansökan görs på våren i årskurs 3 för nya elever. Undervisningen sker i möjligaste mån under skoltid.

Under hösten 2020 utökas utbudet med dans, film och musikaler.

Härjedalens elever erbjuds möjlighet att upptäcka och förkovra sig i olika kulturområden och få goda förutsättningar att kunna uppleva ett rikt kulturutbud.

Ansök till Kulturskolan senast 31 maj

Kulturskolan vill

  • Ta till vara och utveckla elevernas kulturintresse
  • Utforma undervisningen så att den passar varje elevs målsättning och ambition
  • Integrera skolans och samhällets kulturliv
  • Genom utövande av kultur, enskilt och i grupp, utveckla den sociala, motoriska och emotionella förmågan samt stärka självkänslan, koncentrations- och uthållighetsförmågan hos eleverna
  • Att kulturen upplevs som rolig och lustfylld

Ansökan till frivillig undervisning i musik kan ske från årskurs 4, musikproduktion från årskurs 7 och ljud och ljusteknik från årskurs 7.

Ansök till Kulturskolan senast 31 maj

Ansökan till kurserna kommande höst sker under vårterminen, senast 31 maj.

Ansökan sker en gång. Eleven står kvar som elev tills anmälan tas bort av föräldrarna eller eleven avslutar sina studier.

Instrument

Följande instrument kan i mån av tillgång lånas ut.

  • fiol
  • saxofon
  • trombon
  • tvärflöjt
  • trumpet

För anmälan till andra instrument krävs tillgång till eget övningsinstrument. Undervisning i frivilliga kulturskolan är avgiftsfri. Avgift för spelböcker tillkommer.

Anmälan till kulturskolans extrasatsningar eller projekt

Film i Funäsdalen

Från årskurs 6-9.
Kursen pågår 7 veckor.

Dans på distans i Lillhärdal

Livestreamad dansundervisning med danspedagog från Umeå.
Jazzdans, modern dans och hiphop.
Kvällstid i samarbete med fritidsgården i Lillhärdal.
Dansgrupp 1 för årskurs 4-6
Dansgrupp 2 för årskurs 7-9

Anmälan till film och dans på distans görs via mejl:
kulturskolan@herjedalen.se

Om eleven vill sluta i kulturskolan

Om eleven vill avbryta sin frivilliga undervisning meddelas det till kulturskolan via formulär.

Säg upp plats i Kulturskolan

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 september 2020 11:00
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas