Ungdomsråd

Ungdomsrådet är remissinstans och kommunens politiker ska rådfråga ungdomsrådet innan de fattar beslut som rör ungdomar. Ungdomsrådet ger ungdomar tillfälle att samlas och samverka kring frågor de tycker är viktiga. Att vara med i ungdomsrådet är en möjlighet att lära sig om demokrati och inflytande i praktiken.

Alla högstadieskolor och ungdomsgårdar i kommunen utser en ordinarie representant till ungdomsrådet, och en ersättare. Ungdomsrådet träffas 4 gånger per läsår.

Härjedalens ungdomsråds reglemente

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 september 2020 11:29
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas