Bostadsanpassning

Om du på grund av bestående sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Kommunen ger bidrag till bostadsanpassning i permanentbostäder. Bidraget kan användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet, till exempel att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Den som har ett bestående funktionshinder kan få bostadsanpassningsbidrag. Funktionshindret kan till exempel bestå av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, eller psykisk utvecklingsstörning.

Man kan få bostadsanpassningsbidrag till en bostad man själv äger, till en hyresrätt eller till en bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet så behövs fastighetsägarens tillstånd.

Om man regelbundet eller under perioder bor hos en annan person så kan man även ansöka om anpassning av den bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan användas både inomhus och utomhus.

Inomhus kan man till exempel få bidrag till

 • Att göra bredare dörrar och ta bort trösklar.
 • Badrumsutrustning, termostatblandare och kran med specialvred.
 • Specialanpassade skåp, främst i köket.
 • Bänkspis med separat ugn.
 • Byte eller sanering av golv- och väggmaterial.
 • Lyftanordningar.

Utomhus kan man till exempel få bidrag till

 • Ramper och utvidgat entréplan
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgörning av gångväg
 • Automatisk garageöppnare

Anpassning av bilar ansöker du om hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om bostadsanpassning görs via vår e-tjänst eller ansökningsblankett. På "Mina sidor" i e-tjänsten kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden samt skicka och ta emot meddelande från din handläggare. Ansökningsblankett finns att ladda ner under e-tjänster och blanketter.

Förutom ansökan kan intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig behövas. Det kan vara så att du behöver lämna in ritningar på anpassningen så den kan godkännas.

Kommunen beslutar om bidraget. Får du avslag har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Överklagan ska ha kommit in skriftligt inom tre veckor från att beslutet meddelats.

Kontakt

 • Ann-Kristin Olofsson

  Fastighetssamordnare

 • Arbetsterapeut LSS

  Personlig assistans och LSS-boenden i hela Härjedalen.

 • Arbetsterapeut Funäsdalen

  Äldreomsorg i Funäsdalen, till Högvålen, Fjällnäs, Ramundberget, Messlingen och Medskogen.

 • Arbetsterapeut Hede-Vemdalen

  Äldreomsorg i Hede, till Långå, Särvsjön, Hedeviken, Vemdalen och Vemhån.

 • Arbetsterapeut Sveg

  Äldreomsorg i Sveg, till Sörvattnet, Lillhärdal, Överhogdal och Vänsjö.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023 11:48
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas