Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten Ljusglimten i Sveg är till för dig som är äldre och bor hemma. Du får social samvaro, trygghet och uppmuntran.

Vi kommer att ha öppet för dig som har det besvärligt att minnas eller har andra kognitiva nedsättningar. Vi kommer också att ha öppet för dig som är ensam och behöver känslan av ett socialt sammanhang.

Ljusglimten erbjuder olika aktiviteter och kan vara ett komplement till hemtjänst och anhörigavlösning. För att delta i denna dagverksamhet behöver du ha ett biståndsbeslut.

För att få delta i Ljusglimtens dagverksamheten så behöver du ansöka hos en biståndshandläggare. Du ansöker genom att fylla i och skicka in blanketten som du hittar längre ner på den här sidan. Du kan också ansöka genom att ringa biståndshandläggare under telefontid, se information om detta längre ner på den här sidan.

Biståndshandläggare kommer att utreda ditt behov och meddelar dig beslutet, sedan placeras du i kö. När det blir din tur så kontaktar ansvarig för dagverksamheten dig och planerar in vilken eller vilka veckodagar som passar dig bäst.

Måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan 09:00-15:00 har Ljusglimten öppet för personer som har besvärligt att minnas eller kognitiva nedsättningar.

Onsdagar mellan 09:00-15:00 har Ljusglimten öppet för dig som upplever ensamhet och behöver social stimulans.

Du behöver själv ombesörja resorna till och från Ljusglimtens lokal på Senioren i Sveg.

Aktiviteterna anpassas efter dina behov, årstid och dina önskemål. Aktiviteterna kan exempelvis vara promenader, rörelseträning, spel, musik, tidningsläsning eller pratstunder.

Varje dag erbjuds fika och lunch till en kostnad.

Läs mer om avgifter för vård och omsorg

Deltagande i dagverksamhet är avgiftsfri. Du betalar endast för lunch och fika.

Läs mer om avgifter för vård och omsorg

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 april 2023 15:27
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas