Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende är boende under begränsad tid för återhämtning och rehabilitering eller en återkommande insats för att få miljöombyte och ge anhörig avlastning.

Ansök om korttidsboende eller växelvård hos biståndsenheten. Biståndshandläggare fattar beslut enligt socialtjänstlagen.

Ansök om stöd och hjälp för äldre och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

I Sveg finns Tallens korttidsboende. Den ligger i samma byggnad som bland annat Svegs Hälsocentral. Korttidsboendeplatser erbjuds även på flera särskilda boenden i Härjedalen.

Kostnad för vistelse på korttidsboende och växelvård debiteras per dygn. Maxtaxa gäller. Kostnad för mat tillkommer.

Avgifter för vård och omsorg

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023 11:41
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas