Servicetelefon för äldre

När du ringer till servicetelefon för äldre får du prata med en tjänsteman på kommunen som informerar sig om ditt ärende och hjälper dig vidare.

Du kan till exempel ringa om du

  • har frågor om äldreomsorgen eller annan service där du bor
  • har svårt att ringa och få kontakt med myndigheter eller andra som du behöver prata med
  • har svårt att uppfatta instruktioner från telefonsvarare när du ska göra knappval
  • har svårt att hitta telefonnummer

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023 11:47
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas