Alkohol-, drog- och spelberoende

Den som tycker att alkohol, droger eller spel tar för stor plats i ens eget eller en närståendes liv kan vända sig till kommunen för råd och stöd. Kommunen erbjuder stödinsatser och olika former av behandling.

Kommunen kan exempelvis erbjuda

  • Enskilda samtal
  • Servicesamtal - 5 inledningssamtal kan bokas direkt hos öppenvården och den enskilde har möjlighet att vara anonym. Samtalen journalförs inte. Samtalen kan ske i Funäsdalen, Hede och Sveg.
  • Rådgivning vid alkohol-, drog- och spelberoende
  • Gruppbehandling för vuxna över 18 år
  • Vård och behandling på behandlingshem
  • Anhörigstöd
  • Anhöriggrupper
  • Personligt ombud

Som anhörig till en person med alkohol-, drog- eller beroendeproblematik är du välkommen att höra av dig till oss på individ- och familjeomsorgen eller ta kontakt med kommunens öppenvårdsenhet.

Senast uppdaterad: 28 juli 2021 14:47
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas