Ansökan om stöd i socialförvaltningen

Det finns olika sorters stöd att söka från socialförvaltningen. Här beskrivs vilka stöd som finns att söka och hur det görs.

Ansökan om bostadsanpassning görs via vår e-tjänst eller ansökningsblankett. På "Mina sidor" i e-tjänsten kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden samt skicka och ta emot meddelande från din handläggare. Ansökningsblankett finns att ladda ner under e-tjänster och blanketter.

Förutom ansökan kan intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig behövas. Det kan vara så att du behöver lämna in ritningar på anpassningen så den kan godkännas.

Kommunen beslutar om bidraget. Får du avslag har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Överklagan ska ha kommit in skriftligt inom tre veckor från att beslutet meddelats.

Dödsboanmälan

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. I vissa fall finns det möjlighet att i stället göra en dödsboanmälan. Ansökan görs via vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten ”Ansökan om dödsboanmälan”. Skicka in ansökan och de nedan efterfrågade handlingarna. Kontakta dödsbohandläggare för ansökningsblankett.

Ekonomiskt bistånd vid begravning

Begravningskostnaderna ska i första hand betalas med tillgångarna i dödsboet och går före alla andra kostnader. Finns det inte pengar i dödsboet kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningen. Kontakta försörjningsstödshandläggarna för ansökningsblankett och mer information.

När man kan ansöka om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd vid begravning.

Ansökan görs månadsvis och i förskott, till exempel om ansökan lämnas in 20:e september avser ansökan oktober.

Ansökan görs via vår e-tjänst eller ansökningsblankett. På "Mina sidor" i
e-tjänsten kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden samt skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Ansökningsblankett finns att ladda ner under e-tjänster och blanketter samt att hämta på Medborgarhuset i Sveg, på lokalkontoren i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal. Den kan skickas in med posten eller lämnas i brevlådan på Medborgarhuset eller lokalkontoren.

En person som har svårt att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om personliga angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Överförmyndarkontoret i Bräcke handlägger ärenden för Härjedalens kommun.

Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun. Länk till annan webbplats.

Blanketter för ansökan eller anmälan om god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finnns under rubriken Överförmyndarkontoret.

Du kan ansöka om hjälp och stöd hemma, till exempel personlig omvårdnad, matlåda, tvätt, städ eller trygghetslarm. Du ansöker genom att posta en ansökningsblanketten , 470.4 kB, öppnas i nytt fönster. som finns under "relaterade dokument" längst ner på denna sida, eller genom att ta kontakt med biståndshandläggare under telefontid. Därefter utreder en biståndshandläggare din ansökan.

Om din ansökan blir beviljad blir du kontaktad för att planera hur och när du ska få ditt stöd. Du får även brev med information om ditt beslut, samt information om hur avgiften beräknas. Om din ansökan inte blir beviljad kan biståndshandläggaren hjälpa dig att överklaga beslutet.

Hemtjänst Öppnas i nytt fönster.

Trygghetslarm

Avgifter i vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd, till exempel av en annan familj eller person under en tid. Det kan handla om allt från enstaka träffar med en annan person till att flytta till en annan familj. Det kan även handla om att föräldrar får stöd i sitt föräldraskap, eller att man får hjälp från familjerätten i vårdnadsfrågor.

Kommunen kan erbjuda fem stödsamtal till familjer med barn 0 till 18 år. Samtalen är gratis och journalförs inte.

Ansöka om stöd via e-tjänsten nedan eller genom att ringa till individ- och familjeomsorgen.

Vilka stöd kommunen kan erbjuda barn, unga och familjer Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om stöd inom funktionshindersområdet, till exempel personlig assistans Öppnas i nytt fönster., sysselsättning Öppnas i nytt fönster. och arbetsresa Öppnas i nytt fönster., bostad med särskild service Öppnas i nytt fönster. och boendestöd Öppnas i nytt fönster.. Du ansöker genom att posta ansökningsblanketten , 470.4 kB, öppnas i nytt fönster. som finns under "relaterade dokument" längst ner på denna sida, eller genom att ta kontakt med LSS-handläggare under telefontid. Därefter utreder en LSS-handläggare din ansökan.

Om din ansökan blir beviljad blir du kontaktad för att planera hur du ska få stödet. Du får brev med information om ditt beslut. Om stödet är kopplat till en avgift får du information om hur avgiften beräknas. Om din ansökan inte blir beviljad kan LSS-handläggare hjälpa dig att överklaga beslutet.

Vilket stöd som erbjuds inom funktionshindersområdet Öppnas i nytt fönster.

A vgifter i vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Personligt ombud

Personligt ombud är en tjänst som man kan ansöka om om man är över 18 år, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och har behov av råd och stöd i att få den hjälp man behöver i samhället.

Personligt ombud och hur du ansöker Öppnas i nytt fönster.

Ansöka om personligt ombud (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansöka om personligt ombud (blankett) , 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen erbjuder stöd och råd till personer som tycker att alkohol, droger, spel eller sex tar för stor plats i livet. Kommunen erbjuder fem stödsamtal som är gratis och journalförs inte. Du kan ansöka om stöd via e-tjänsten nedan eller genom att ringa till individ- och familjeomsorgen.

Stöd till beroende. Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om boende, växelvis boende eller korttidsplats. Du ansöker genom att posta ansökningsblanketten som finns under "relaterade dokument" längst ner på denna sida eller genom att ta kontakt med biståndshandläggare under telefontid. Därefter utreder en biståndshandläggare ansökan.

Om din ansökan blir beviljad blir du placerad i kö och blir kontaktad när det finns en tillgänglig bostad eller korttidsplats. Du får brev med information om beslut samt information om hur avgiften beräknas. Om ansökan inte blir beviljad kan biståndshandläggare hjälpa dig att överklaga beslutet.

Särskilt boende, växelvård och korttidsplats Öppnas i nytt fönster.

Avgifter inom vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 31 juli 2023 09:52
Redaktör för sidan: Josefin Amundsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas