Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

Familjerådgivningen har mottagning i Sveg eller Hede tisdagar ojämna veckor. Vi kan även erbjuda videosamtal eller telefonmöten.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler. Kostnaden är 200 kronor per samtal.

  • Ni vill förändra sättet att tala med varandra, lösa gemensamma problem eller komma överens i en bonusfamiljssituation
  • Det blev en oväntat stor förändring när ni fick barn
  • Det sexuella samlivet fungerar inte som ni vill
  • Känslorna har svalnat
  • En av er har träffat en annan
  • Du eller ni eller någon har svårt att komma vidare efter en separation

Tidsbeställning

Tidsbeställning gör hos Familjerådgivningen i Östersund 063-15 02 50.

Du kan även kontakta familjerådgivningen via famjamtland@ostersund.se 
Skicka inte känslig information via mejl. Skicka kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:20
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas