Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

Familjerådgivningen erbjuder videosamtal med hög sekretess eller telefonsamtal under coronaviruspandemin. Undantag kan göras för förstagångsbesökare som kan erbjudas ett första fysiskt möte i Hede eller Sveg. Videosamtal erbjuds därefter. Om det bedöms olämpligt att ha videosamtal, eller om det saknas tekniska förutsättningar för videosamtal, kan fysiska möten ske.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler. Kostnaden är 200 kronor per samtal.

  • Ni vill förändra sättet att tala med varandra, lösa gemensamma problem eller komma överens i en bonusfamiljssituation
  • Det blev en oväntat stor förändring när ni fick barn
  • Det sexuella samlivet fungerar inte som ni vill
  • Känslorna har svalnat
  • En av er har träffat en annan
  • Du eller ni eller någon har svårt att komma vidare efter en separation

Familjerådgivningen har mottagning i Sveg eller Hede tisdagar ojämna veckor. Under coronaviruspandemin sker möten i först hand via videosamtal eller telefon.

Tidsbeställning

Tidsbeställning gör hos via Familjerådgivningen i Östersund 063-15 02 50.

Du kan även kontakta familjerådgivningen via mejl famjamtland@ostersund.se 
Skicka inte känslig information via mejl. Skicka kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021 17:20
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas