Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

Familjerådgivningen har mottagning i Sveg eller Hede tisdagar ojämna veckor. Vi kan även erbjuda videosamtal eller telefonmöten.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler. Kostnaden är 200 kronor per samtal. Vid behov kan avgiften reduceras eller tas bort helt.

  • Ni vill förändra sättet att tala med varandra, lösa gemensamma problem eller komma överens i en bonusfamiljssituation
  • Det blev en oväntat stor förändring när ni fick barn
  • Det sexuella samlivet fungerar inte som ni vill
  • Känslorna har svalnat
  • En av er har träffat en annan
  • Du eller ni eller någon har svårt att komma vidare efter en separation

Tidsbeställning

Tidsbeställning gör hos Familjerådgivningen i Östersund 063-15 02 50.

Du kan även kontakta familjerådgivningen via famjamtland@ostersund.se 
Skicka inte känslig information via mejl. Skicka kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024 14:34
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas