Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

Till 17 januari 2021 sker familjerådgivning via säkra videosamtal eller telefonsamtal för att minska risken för spridning av coronavirus.

  • Ni vill förändra ert sätt att tala med varandra, lösa gemensamma problem eller komma överens i en bonusfamiljssituation
  • Det blev en oväntat stor förändring när ni fick barn
  • Det sexuella samlivet fungerar inte som ni vill
  • Känslorna har svalnat
  • En av er har träffat en annan
  • Du/ni eller någon har svårt att komma vidare efter en separation

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.
Samtalsavgiften är subventionerad (uteblivet besök debiteras).

Familjerådgivningen har mottagning i Sveg eller Hede tisdagar ojämna veckor.

Tidsbeställning

Ring huvudmottagningen i Östersund 063-15 02 50.

Du kan även kontakta familjerådgivningen via mejl famjamtland@ostersund.se 
Skicka inte känslig information via mejl. Skicka bara kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Senast uppdaterad: 18 december 2020 08:53
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas