Stödsamtal, Trappan och Repulse

Stödinsatser för barn, ungdomar och familjer. Tystnadsplikt gäller och all kontakt är gratis.

Stödsamtal till familjer

Kommunen erbjuder fem stödsamtal till familjer med barn 0 till 18 år. Samtalen är gratis och journalförs inte. Stödsamtalen bokas hos öppenvården.

Det kan gälla frågor som rör relationer mellan barn, tonåringar och föräldrar.

Stödinsatser som söks via individ- och familjeomsorgen

  • Stöd i föräldraskap, enskilt eller i grupp
  • Stödsamtal för barn och ungdomar till och med 18 år
  • Repulse – arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter
  • Trappan - enskilda samtal för barn och ungdomar 4-18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer eller som blivit slagen

Ansökan görs via vår e-tjänst eller genom att kontakta Individ- och familjeomsorgens mottagning. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023 15:50
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas