Unga och brott

Medling vid ungdomsbrott och ung­­domstjänst syftar till att minska negativa följder av brott och att förebygga upprepad brottslighet.

När ett brott polisanmälts där barn och ungdomar upp till 21 år varit delaktiga, som gärningsman eller brottsoffer, blir nästan alltid socialtjänsten inkopplad. Utöver polisens utredning om brott gör någon av socialtjänstens handläggare en bedömning av händelsen och vilka behov av stödinsatser de inblandade kan ha.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och en person som drabbats av brottet. Syftet är att bägge parter ska kunna gå vidare stärkta och lättare lägga händelsen bakom sig.

Medling är frivilligt för båda parter och ett komplement till den vanliga rättspro­cessen. Medling är lämpligt att genom­föra vid brott som snatteri, stöld, skade­görelse, hot och misshandel.

Ungdomstjänst är en påföljd eller ett straff för unga 15-21 år som har blivit dömda för brott. Påföljden består av oavlönat arbete samt ett påverkans­pro­gram innehållande individu­ella samtal. Uppdraget att samordna ungdomstjänst finns inom kommunens Individ- och familjeomsorg.

Senast uppdaterad: 15 juli 2022 09:43
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas